G� til hovedindholdet

Skraldet er levende: Ny kampagne sætter fokus på mikroorganismer i renovationsbranchen

Fire små rutiner kan gøre en stor forskel. Det er budskabet i Arbejdstilsynets nye kampagne ’Skraldet er levende’, der sætter fokus på skadelige mikroorganismer i husholdningsaffald.

AFsprit førerhuset, når du tankerbilen.Skraldet er levende!

Den stigende skraldesortering i Danmark udfordrer renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljø, fordi skraldet ofte ligger længere tid i hver container. Det betyder, at usynlige mikroorganismer, som bakterier og svampe, har mere tid til at udvikle sig.

Det kan gøre renovationsmedarbejderne syge og føre til flere sygedage på kort sigt. På længere sigt kan medarbejderne få eksem og dårligere lungefunktion. Derfor vil Arbejdstilsynet med kampagnen ’Skraldet er levende’ sætte fokus på de skadelige mikroorganismer.  

Fire små rutiner kan gøre en stor forskel

Få simple ændringer i arbejdsrutinerne kan gøre, at renovationsmedarbejdere udsættes for langt færre mikroorganismer i løbet af arbejdstiden. De fire rutiner lyder:

  1. Vask eller sprit hænder flere gange i løbet af ruten
  2. Rengør førerhuset, når du tanker bilen
  3. Stå ved siden af bilen, når du tømmer
  4. Skift arbejdstøjet, når det er beskidt


Arbejdsgivere har et stor ansvar for at oplyse medarbejderne om mikroorganismerne og gøre det nemmere at indføre de nye rutiner. Det kan de blandt andet ved at give alle medarbejdere klare instruktioner i, hvordan de undgå mikroorganismer, og samtidig gøre hygiejnekit til en del af bilens udstyr.

Ny undersøgelse bag kampagnen ’Skraldet er levende.’

Arbejdstilsynet kampagne ’Skraldet er levende’ henter viden fra forskning på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der har identificeret de skadelige mikroorganismer, og hvordan de kan gøre renovationsmedarbejderne syge.

Undersøgelsen viser, at renovationsmedarbejderne kan blive syge, hvis de indånder de usynlige mikroorganismer eller har dem på hænderne og derefter rører ved munden og øjnene.

Kampagne: Skraldet er levende!

;

Henter PDF