G� til hovedindholdet

Social dumping: Arbejdstilsynet afgav 41 strakspåbud, mens politiet anholdte 9 personer på landsdækkende fælles aktioner

Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet har torsdag gennemført fælles aktioner mod social dumping i hele landet. Her blev der bl.a. afgivet 41 strakspåbud og 2 forbud for overtrædelser af arbejdsmiljøloven og anholdt 9 personer.

landsækkende tilsyn mod social dumping
Arbejdstilsynet og politiet på social dumping aktion

41 arbejdssteder i Danmark fik torsdag besøg af Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet, som gennemførte årets 6. landsdækkende myndighedsaktion mod social dumping.

På dagens aktioner, som primært var rettet mod sæsonarbejdere og byggepladser, blev der fra Arbejdstilsynets side afgivet 41 strakspåbud og 2 forbud for brud på arbejdsmiljøloven – heraf 7 for grove overtrædelser, hvor der er tale betydelig fare. Desuden blev det konstateret, at 3 udenlandske virksomheder ikke var anmeldt korrekt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Arbejdstilsynets tilsynsførende, Frank Kellberg, der deltog på aktionen, fortæller:

”Vi oplevede desværre flere farlige arbejdssituationer, som vi måtte gribe ind over for. Fx afgav vi et strakspåbud for manglende afskærmning ved kraning, som betød, at de ansatte var i risiko for at få byggemateriale over sig. Derudover har vi fra Arbejdstilsynet afgivet flere strakspåbud på grund af manglende adgangsveje, sundhedsskadeligt støv og snublefare – mens politiet har anholdt 9 personer for ulovligt ophold og arbejde i Danmark. ”  

Indsatsen mod social dumping har til formål at sikre, at arbejde i Danmark foregår efter danske regler. På fællesaktionerne kontrollerer myndighederne virksomhedernes arbejdsmiljø og skatteforhold, og om de udenlandske medarbejdere har arbejds- eller opholdstilladelse.

Fælles myndighedsindsats mod social dumping

;

Henter PDF