G� til hovedindholdet

Tal og fakta om arbejdsskader i slagterier

Arbejdstilsynet har udgivet et faktaark om arbejdsskader i slagterier.

slagterimedarbejdere

Tallene i faktaarket viser, at slagterier havde det højeste antal anmeldte erhvervssygdomme pr. 10.000 beskæftigede (incidens) i forhold til andre branchegrupper i 2020. Desuden stod slagterierne også for den næsthøjeste incidens af anmeldte arbejdsulykker.

Hvad bliver anmeldt?

Anmeldelserne af arbejdsulykker i slagterier viser, at medarbejdere hyppigst kommer til skade ved ”fald” eller ved at ”skære, stikke eller rive sig”.

Hvad angår erhvervssygdomme, udgør muskelskeletsygdomme den største gruppe af de anmeldte erhvervssygdomme. Disse drejer sig mest om skuldre og ryg, og de skyldes typisk påvirkninger som ”repetitivt og tempoarbejde” eller ”løft, bæring, skub og træk”.

Slagterier - anmeldte arbejdsskader 2015-2020 - arbejdsskader – tal og fakta nr. 1/2021 - pdf

Slagterier - Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet

;

Henter PDF