Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Tal og fakta om arbejdsskader i slagterier

Arbejdstilsynet har udgivet et faktaark om arbejdsskader i slagterier.

Tallene i faktaarket viser, at slagterier havde det højeste antal anmeldte erhvervssygdomme pr. 10.000 beskæftigede (incidens) i forhold til andre branchegrupper i 2020. Desuden stod slagterierne også for den næsthøjeste incidens af anmeldte arbejdsulykker.

Hvad bliver anmeldt?

Anmeldelserne af arbejdsulykker i slagterier viser, at medarbejdere hyppigst kommer til skade ved ”fald” eller ved at ”skære, stikke eller rive sig”.

Hvad angår erhvervssygdomme, udgør muskelskeletsygdomme den største gruppe af de anmeldte erhvervssygdomme. Disse drejer sig mest om skuldre og ryg, og de skyldes typisk påvirkninger som ”repetitivt og tempoarbejde” eller ”løft, bæring, skub og træk”.

Læs faktaarket om arbejdsskader i slagterier

Læs Generelt om arbejdsmiljø i slagterier

Henter PDF