G� til hovedindholdet

Administrativ justering af AT-vejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer.

At-vejledning C.0.1 er justeret, så den ikke indeholder lister over grænseværdier for stoffer og materialer eller lister over stoffer, materialer og arbejdsprocesser, der anses for kræftfremkaldende.

Der henvises i stedet til bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materiale og bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, hvor listerne løbende opdateres.

Det øvrige indhold i vejledningen står uændret siden august 2007 og er dermed ikke opdateret.

Grænseværdier for stoffer og materialer - AT-vejledning C.0.1

;

Henter PDF