G� til hovedindholdet

Ændring af bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser - 2169

Bekendtgørelsen ændres for at overføre opgaven med at evaluere og kvalitetssikre udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) til Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Ændringen træder i kraft den 1. januar 2022 og betyder bl.a., at udbydere fremover skal sende ansøgning om at blive godkendt som udbyder til Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser - Bekendtgørelse 2169 - 2021 - Retsinformation

;

Henter PDF