G� til hovedindholdet

Nye arbejdsprocesser er tilføjet som kræftfremkaldende i kræftbekendtgørelsen

2 nye arbejdsprocesser indgår nu i kræftbekendtgørelsens liste over arbejdsprocesser, der er kræftfremkaldende

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (kræftbekendtgørelsen) fastsætter krav til, hvordan man skal arbejde med visse kræftfremkaldende stoffer og i forbindelse med visse arbejdsprocesser, som indebærer en kræftrisiko.

Arbejdstilsynet har tilføjet 2 arbejdsprocesser til bekendtgørelsens liste over arbejdsprocesser, som indebærer en kræftrisiko (bilag 2) og er derfor omfattet af bekendtgørelsens krav. 

De 2 arbejdsprocesser indebærer:

  • At huden udsættes for mineralolier, som tidligere har været brugt i forbrændingsmotorer til smøring og køling af motorens bevægelige dele
  • At medarbejderen udsættes for udstødningsgasser fra dieselmotorer.

Beskyttelsesniveauet er uændret

Ændringen sker for at implementere den seneste ændring af EU's direktiv om kræftfremkaldende stoffer. Stofferne, der indgår i arbejdsprocesserne, er i forvejen klassificerede som kræftfremkaldende, så ændringen vil i praksis ikke have betydning for beskyttelsesniveauet i arbejdsmiljøet i Danmark.

Bekendtgørelsen med ændringen træder i kraft den 1. januar 2022.

Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer - Ændringsbekendtgørelse 2082 - 2021 - Retsinformation

;

Henter PDF