G� til hovedindholdet

Nye regler om arbejde med køleanlæg fra 1. juli 2022

Arbejdstilsynet har udstedt ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2022 og ændrer fra denne dato certifikat- og anlægsstrukturen for køleanlæg. Baggrunden for ændringen er et ønske om at tilpasse og fremtidssikre reglerne for arbejde med køleanlæg til den øgede anvendelse af naturlige, klimavenlige men brandbare kølemidler i køleanlæg og varmepumper.

Personer, der har opnået certifikat efter de gældende regler vil fortsat kunne arbejde med de køleanlæg, som deres certifikat giver mulighed for, og vil kunne gennemføre opkvalificeringskurser.

Der er ikke foretaget ændringer i andre arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr er konsekvensrettet som følge af den nævnte ændring. Denne ændring træder i kraft 1. juli 2022.

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Bekendtgørelse 1978 - 2021 - med senere ændringer

Anvendelse af trykbærende udstyr - Bekendtgørelse 1977 - 2021

;

Henter PDF