G� til hovedindholdet

Nye vejledninger med opdaterede satser på arbejdsskadeområdet - 2022

Den 1. januar 2022 opdateres satser for godtgørelser og erstatninger til tilskadekomne efter arbejdsskader. Samtidig opdateres faktorerne for omregning fra en løbende erstatning til engangsbeløb for tab af erhvervsevne eller forsørger. Disse reguleringer findes i to nye vejledninger.

Opdaterede satser for bl.a. godtgørelse og erstatning

”Vejledning om regulering af satser fra 1. januar 2022 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde” indeholder i 2022-niveau:

  • De beregnede årsløns-, godtgørelses- og overgangsbeløb samt løbende erstatninger, som tilskadekomne eller dennes efterladte har ret til efter loven.
  • Det maksimale beløb for erstatning af brillestel, der er gået i stykker som følge af arbejdet eller arbejdsforholdene.

Vejledningen beskriver også fremgangsmåden for beregning af værdien af eventuel fri kost og logi, som indgår i beregningen af årslønnen i arbejdsskadesager.

Vejledningen indeholder desuden et bilag med eksempler på beregninger af erstatninger og godtgørelser, som tilskadekomne eller dennes efterladte har ret til efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde.

Opdaterede faktorer for omregning fra løbende erstatning til engangsbeløb

”Vejledning om omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2022” indeholder faktorer til brug for omregning af løbende erstatninger til et engangsbeløb for enten tab af erhvervsevne eller for tab af forsørger.

De principper, der har betydning ved omregning af den løbende erstatning til et engangsbeløb, er bl.a. risiko for død, renteniveauet, reguleringen og beskatningen af den løbende erstatning samt beskatningen af engangsbeløbet.

Fastsættelsen af faktorerne sker efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Faktorerne er fastsat på baggrund af principper for forsikringsmatematik (aktuarmæssige principper).

Hvorfor 2 nye vejledninger?

Ifølge arbejdsskadesikringsloven skal der ske en årlig regulering af henholdsvis de satser, som er fastsat i loven, og fastsættelse af faktorerne for omregning af løbende erstatninger til engangsbeløb for tab af erhvervsevne eller forsørger. Reguleringen sker med virkning fra 1. januar hvert år.

Regulering af satser fra 1. januar 2022 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde - Retsinformation

Omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2022 for skader fra 1. januar 2011 - Retsinformation

;

Henter PDF