G� til hovedindholdet

Plantebeskyttelsesmidler skal ikke længere anmeldes til Produktregistret

Virksomheder, der importerer eller producerer plantebeskyttelsesmidler (pesticider), skal efter 1.1.2022 ikke længere anmelde disse produkter til Produktregistret.

Arbejdstilsynet har ændret bekendtgørelsen om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø (leverandørbekendtgørelsen).

I leverandørbekendtgørelsen er der regler om, at virksomheder, der importerer eller producerer farlige kemiske produkter til professionel brug i Danmark, skal anmelde produkterne til Arbejdstilsynets Produktregister.

Plantebeskyttelsesmidler skal ikke længere anmeldes til Produktregistret

Ændringen betyder, at virksomheder, der importerer eller producerer plantebeskyttelsesmidler (pesticider), ikke længere skal anmelde disse produkter til Produktregistret.

Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen har vurderet, at det ikke er nødvendigt, at produkterne bliver anmeldt begge steder, fordi Miljøstyrelsen i forvejen modtager alle væsentlige oplysninger om produkterne, når de godkender markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Plantebeskyttelsesmidler skal fortsat leve op til bekendtgørelsens øvrige krav.

Ændringen af bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø - Ændringsbekendtgørelse 2076 - 2021 - Retsinformation

;

Henter PDF