G� til hovedindholdet

Stress skal forebygges: Arbejdstilsynet klar med ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres

Arbejdstilsynet offentliggør i dag en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres. Vejledningen skal hjælpe arbejdspladserne med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og bl.a. forebygge stress.

Nogle medarbejdere i Danmark oplever stor arbejdsmængde og tidspres på jobbet. Hvis det står på igennem længere tid, kan det gå ud over helbredet. Arbejdstilsynet vil med en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres hjælpe virksomhederne med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress og andre negative konsekvenser for helbredet.  

Direktør i Arbejdstilsynet Sine Frederiksen siger:

"Det kan være rigtig givende at gå på arbejde, når man er på en god arbejdsplads. Nogle gange kan  arbejdspresset dog blive for stort: Når det sker, kan det have store konsekvenser for både den enkeltes helbred og for resten af arbejdspladsen.

Som arbejdsgiver har man pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og vores  vejledning indeholder konkret hjælp til, hvad man kan gøre på arbejdspladsen, når der er udfordringer med stor arbejdsmængde og tidspres.”

I vejledningen har vi samlet en række centrale tiltag, man som arbejdsgiver kan sætte i værk sammen med sine medarbejdere for at forebygge fx stress som følge af stor arbejdsmængde og tidspres. Blandt de vigtigste tiltag er:

  1. Sørg for, at der er klare arbejdsgange, så det er tydeligt, hvem der laver hvad. Det styrker samarbejdet om opgaverne og skaber mening i arbejdet.
  2. Prioritér arbejdsopgaverne. Tal jævnligt med medarbejderne om, hvilke arbejdsopgaver de skal løse. Fortæl dem også om dine forventninger, og hvad de skal prioritere, når der er travlt.
  3. Tilbyd hjælp og støtte. Sørg for, at dine medarbejdere ved, hvor de kan få hjælp til opgaveløsningen. Det kan både være hos ledere og kollegaer.

Vejledningen er den første vejledning om psykisk arbejdsmiljø, der kommer i kølvandet på bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, som trådte i kraft 1. november 2020. Senere vil der blive udarbejdet vejledninger om ”Uklare krav og modstridende krav i arbejdet ” og ”Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker”.

Stor arbejdsmængde og tidspres - AT-vejledning 4.1.1

Stor arbejdsmængde og tidspres på det danske arbejdsmarked:

  • 1 ud af 5 medarbejdere oplever sjældent eller aldrig, at de har tid nok til at nå deres arbejdsopgaver
  • 1 ud af 3 medarbejdere oplever, at de altid eller ofte har tidsfrister, der er svære at overholde
  • 2 ud af 5 medarbejdere oplever, at de altid eller ofte får uventede arbejdsopgaver, der sætter dem under tidspres

Kilde: NFA: Arbejdsmiljø og Helbred 2018

;

Henter PDF