G� til hovedindholdet

Hjemmearbejde i den aktuelle hjemsendelsesperiode

Med opbakning fra et flertal i Folketinget har regeringen den 8. december 2021 opfordret til, at ansatte i videst muligt omfang arbejder hjemmefra som led i at forebygge risikoen for smitte med coronavirus i samfundet.

Arbejdsmiljøloven gælder med nogle få undtagelser ved hjemmearbejde, og arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er derfor vigtigt, at eventuelle problemer med arbejdsmiljøforholdene på hjemmearbejdspladsen bliver håndteret af virksomheden. Arbejdstilsynet opfordrer til, at der på virksomheden er dialog mellem ledelsen og de ansatte – fx gennem arbejdsmiljøorganisationen (AMO) på virksomheder med AMO – om håndtering af de udfordringer, som de ansatte måtte opleve i forbindelse med hjemmearbejdet i denne periode.

For skærmarbejde hjemme gælder særlige arbejdsmiljøkrav, når arbejdet i hjemmet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt, og arbejdstiden svarer til mere end én dag inden for en normal arbejdsuge. De særlige regler i skærmbekendtgørelsen angiver bl.a., at skærmen skal være adskilt fra tastaturet således, at medarbejderen kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.

Hvilke regler gælder ved hjemmearbejde?

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at hjemmearbejde, som alene finder sted under denne begrænsede hjemsendelsesperiode, ikke opfylder betingelsen om, at arbejdet skal udføres regelmæssigt – uanset omfanget af hjemmearbejde i hjemsendelsesperioden.

I øvrigt kan det oplyses, at reglerne for hjemmearbejde er ved at blive moderniseret. De nye regler forventes at træde i kraft i begyndelsen af 2022. Følg med på Arbejdstilsynets hjemmeside. 

Arbejdstilsynet fører normalt ikke tilsyn i ansattes private hjem.

;

Henter PDF