G� til hovedindholdet

Midler til nordiske arbejdsmiljøprojekter i 2022

Nordisk Arbejdsmiljøudvalg bevilger projektmidler til nordiske projekter forår 2022.

Nordisk Arbejdsmiljøudvalg har offentliggjort det endelige projektstøtteprogram for arbejdsmiljøprojekter i 2022. Arbejdsmiljøudvalget søger forskning, der giver information og praktiske anbefalinger og løsninger, som arbejdsmiljøeksperter og tilsynsmyndigheder kan bruge til at håndtere fremtidige arbejdsmiljøproblemer, og som falder inden for følgende emner:

1. Arbejdsmiljø og fremtidens arbejdspladser

Det omfattende nordiske forskningsprojekt 'The Future of Work: Opportunities and Challenges for the Nordic Models' afleverede en række relevante delrapporter undervejs og en samlet slutrapport i første halvdel af 2021. Her er flere udviklingstræk, analyser og udfordringer af stor relevans for udvalget at drøfte og undersøge.

2. Videreudvikling af arbejdsmiljømyndighedernes strategier og metoder

Ændringerne i arbejdslivet påvirker også arbejdsmiljømyndighederne. Det er nødvendigt at udvikle information, strategier og metoder, som tilsynsmyndighederne kan bruge til at håndtere fremtidige arbejdsmiljøudfordringer. Rapporten “Arbejde i dag og i fremtiden. Arbejdstilsynets udfordringer og muligheder for de nordiske arbejdstilsyn” beskriver udfordringer og forslag til arbejdsmiljømyndighederne og tilsynsaktiviteterne i fremtidens arbejdsliv og er et relevant grundlag for fremtidige projekter. 

Se mere detaljeret om støtteprogrammet via linket på Nordisk Ministerråds hjemmeside:

Midler til nordiske prosjekter i 2022, Nordisk arbeidsmiljøutvalg - Nordisk samarbejde

Der er ansøgningsfrist 1. februar 2022.

;

Henter PDF