G� til hovedindholdet

Ny bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har revideret bekendtgørelsen om branchefællesskaber for arbejdsmiljø nr. 1758 af 27. december 2016. Den nye bekendtgørelse er offentliggjort på Retsinformation og træder i kraft den 1. januar 2022. Bekendtgørelsen beskriver rammerne for de 5 branchefællesskaber for arbejdsmiljø (BFA) og deres aktiviteter.

BFA har til opgave at bistå deres respektive branchers virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. De væsentligste ændringer i bekendtgørelsen er:

  • BFA’erne skal fremover benytte en ekstern revisor til at revidere deres årsregnskaber. De får tilført ekstra tilskudsramme til udgifterne til revision.
  • BFA’erne skal kun indsende én opdateret årsplan om året i oktober
  • Fremover er der ikke et metodemæssigt krav om en specifik type evaluering af BFA’ernes arbejde.

Herudover er der mindre justeringer og præciseringer i bekendtgørelsen.

Branchefællesskaber for arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 2308 - 2021 - Retsinformation

;

Henter PDF