G� til hovedindholdet

Ny grænseværdi for asbest  

Den 1. januar 2022 træder en ny grænseværdi for asbest i arbejdsmiljøet i kraft.

Grænseværdien for asbest i arbejdsmiljøet bliver skærpet fra 0,1 fibre/cm3 til 0,003 fibre/cm3. Den nye grænseværdi bliver dermed blandt de laveste i EU. Skærpelsen af grænseværdien sker som opfølgning på den politiske aftale, der blev indgået i september 2018 om at styrke indsatsen mod udsættelse for asbest. Arbejdsmarkedets parter er enige om den nye skærpede grænseværdi.

Den nye grænseværdi fremgår af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

Grænseværdier for stoffer og materialer - Bekendtgørelse 2203 - 2021

Nyhed fra Beskæftigelsesministeriet:

Grænseværdi for asbest i arbejdsmiljøet bliver skærpet markant - Beskæftigelsesministeriet

 

;

Henter PDF