G� til hovedindholdet

Opdaterede takster for sagsbehandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen i 2022

Den 1. januar 2022 træder to bekendtgørelser om takster for sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen i kraft. Disse er gældende for henholdsvis Danmark og Grønland.

;

Henter PDF