G� til hovedindholdet

Opdatering af vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - 2022

Der er udstedt en opdateret vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005. Vejledningen gælder fra 1. januar 2022 og er opdateret som følge af beslutning herom på mødet i Erhvervssygdomsudvalget den 28. september 2021 – den primære ændring er en lempeligere forelæggelsespraksis for udvalget i sager om PTSD.

Der er følgende ændringer i vejledningen:

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og psykisk sygdom (kapitel 8 om psykiske sygdomme)

Der er foretaget tilføjelser til forelæggelsespraksis for Erhvervssygdomsudvalget i sager om PTSD på baggrund af en udredningsrapport om tidsforløbet for symptomer på sent PTSD: ”Udredning om forsinket posttraumatisk belastningsreaktion (delayed onset PTSD) – et referencedokument på erhvervssygdomsområdet (SENPTSD)”, udført for Arbejdsmiljøforskningsfonden og afsluttet i april 2021 om tidskriterierne for debut og udvikling af PTSD, samt Vestre Landsrets dom af 26. juni 2020.

Ændringerne kan ses i vejledningens punkt 1.5., hvor teksten er blevet opdateret, og i punkt 2.5., hvor det fremgår, hvilke justeringer, der er foretaget på baggrund af ovennævnte udredningsrapport om PTSD, og hvilke tilføjelser der er lavet på baggrund af Vestre Landsrets dom af 26. juni 2020.

Der er endvidere foretaget tilføjelser i bilag 1 om medicinsk dokumentation, som præciserer drøftelserne i Erhvervssygdomsudvalget om henholdsvis PTSD og stresspåvirkninger og psykiske sygdomme.

Småfiberneuropati (kapitel 5 om vibrationssygdomme)

Ændringerne vedrører småfiberneuropati og sammenhæng mellem udsættelse for vibrationer og vibrationsbetingede sygdomme i hånd og fingre. Det er skrevet ind under vejledningens punkt 1.2.2 og 1.3.3.

Kuskehånd (kapitel 6 om øvrige bevægeapparatssygdomme)

Der er fjernet en diagnosekode (ICD-10 M72,0) i vejledningens punkt 1.2, der vedrører kuskehånd, idet diagnosekoden ikke er omfattet af punktet.

Erhvervssygdomme - Vejledning - Retsinformation

 

;

Henter PDF