G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynet offentliggør nye vejledninger om kompetencepåbud

Arbejdstilsynet har udarbejdet 4 nye vejledninger om kompetencepåbud. Et kompetencepåbud gives for at sikre, at virksomheden bruger de nødvendige kompetencer, der skal til for at efterkomme påbud om at løse konkrete arbejdsmiljøproblemer og forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.

De nye vejledninger er:

  • AT-vejledning om kompetencepåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer
  • AT-vejledning om kompetencepåbud i forbindelse med påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø
  • AT-vejledning om kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer
  • AT-vejledning om kompetencepåbud om plan for sikkerhed og sundhed.

Hvad er ændret?

Vejledningerne er udarbejdet på baggrund af reglerne i bekendtgørelsen om kompetencepåbud, som  trådte i kraft den 1. april 2021.

Virksomheden kan, afhængig af den type af påbud som kompetencepåbuddet gives sammen med, vælge  mellem 3 måder at efterkomme påbuddet på:

  • Ved at opbygge og anvende egne kompetencer i virksomheden
  • Ved at bruge en intern, autoriseret rådgivningsvirksomhed
  • Ved at bruge en ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed.

Kompetencepåbud erstatter rådgivningspåbud

Kompetencepåbud erstatter det tidligere rådgivningspåbud, som kun gav mulighed for at anvende en ekstern, autoriseret rådgivningsvirksomhed til at efterkomme påbud.

Læs vejledningerne

Kompetencepåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer - AT-vejledning 1.10.1

Kompetencepåbud i forbindelse med påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø - AT-vejledning 1.10.2

Kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer - AT-vejledning 1.10.4

Kompetencepåbud om plan for sikkerhed og sundhed - AT-vejledning 25.1

AT-vejledning 1.10.3 om kompetencepåbud i forbindelse med påbud om at undersøge muligheden for substitution af stoffer og materialer er under udarbejdelse.

 

Henter PDF