G� til hovedindholdet

Opdatering af AT-vejledninger om kompetencepåbud

Arbejdstilsynet har opdateret de 4 AT-vejledninger om kompetencepåbud med et nyt afsnit om bl.a. forebyggelsesprincipper.

De 4 AT-vejledninger om kompetencepåbud er alle udvidet med et nyt punkt 1.3, der beskriver:

  • Arbejdsgivers og ansattes pligter og roller
  • Samarbejde om arbejdsmiljø
  • Forebyggelsesprincipper

Opdateringen vedrører:

Kompetencepåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer - AT-vejledning 1.10.1

Kompetencepåbud om mange arbejdsproblemer - AT-vejledning 1.10.4

Kompetencepåbud om plan for sikkerhed og sundhed - AT-vejledning 25.1

Kompetencepåbud om psykisk arbejdsmiljø - AT-vejledning 1.10.2

;

Henter PDF