Gå til hovedindholdet

Høring: Ændring af bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Arbejdstilsynet har genoptaget høringen over udkast til ændring af bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser.

Bekendtgørelsesændringen implementerer det midlertidige AMO-udvalgs anbefaling om at indføre en 3-årig forsøgsordning, hvor udbydere af den netbaserede, obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af AMO får mulighed for at gennemføre den fulde uddannelse virtuelt. Derudover lægger Arbejdstilsynet med udkastet til bekendtgørelsen op til en tilsvarende forsøgsordning for arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen. Det bemærkes, at udkastet til bekendtgørelse – udover de ændringer, der fremgik af det oprindelige udkast – indeholder yderligere to mindre ændringer vedr. krav om maksimalt 20 deltagere pr. hold og genindsættelse af bilag 1. 

Ændring af bekendtgørelse om godkendelse af udbydere de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser forventes at træde i kraft den 1. april 2023.

Høringsfrist: 31. januar 2023

Læs mere

Ændring af bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser - Høringsportalen

Henter PDF