Gå til hovedindholdet

Høring: Ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer i arbejdsmiljøet

Grænseværdibekendtgørelsen for kemiske agenser i arbejdsmiljøet fastsætter grænseværdierne for udsættelse for farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet har sendt forslag til en ændring af grænseværdibekendtgørelsen i høring.

Ændringen af bekendtgørelsen om grænseværdier har til formål at sikre entydig implementering af den fælles EU’s grænseværdi for ”respirabelt støv fra krystallinsk siliciumdioxid,” så den dækker alle krystallinske former af siliciumdioxid.

Ændringerne til bekendtgørelsen, der foreslås, er en tilpasning til den fælles EU’s grænseværdi for ”respirabelt støv fra krystallinsk siliciumdioxid,som dækker alle grænseværdier for forbindelser, som indeholder krystallinsk siliciumdioxid.

Arbejdstilsynet vurderer, at de foreslåede ændringer ikke vil ændre det nuværende høje beskyttelsesniveau, og at det ikke vil være forbundet med væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser.

Høringsfrist: 9. februar 2023.

Ikrafttrædelse: 1. marts 2023. 

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet - Høringsportalen

 

Henter PDF