Gå til hovedindholdet

Høring: Ændring af regler for arbejde med mindre varmepumper mv.

Arbejdstilsynet har sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr og bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser i høring.

Det foreslås bl.a. at indføre et certifikat for arbejde på anlæg med under 5 kg kølemiddelfyldning, der er tilpasset arbejde med mindre varmepumper, og at certifikatkravene tilpasses, så der skelnes mellem arbejde med naturlige og fluorholdige kølemidler. 

Bekendtgørelserne foreslås ændret som opfølgning på ”Klimaaftale for energi og industri mv. 2020”, hvor det blev aftalt at ændre intervallet for eftersyn af mindre varmepumper fra et til to år. Arbejdstilsynet har samtidig foretaget et serviceeftersyn af reglerne. Bekendtgørelsen forventes at kunne træde i kraft den 1. juli 2023.

Høringsfrist: 13. februar 2023.

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr og Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Høringsportalen

Henter PDF