Gå til hovedindholdet

Ændring af regler om recirkulation af udsuget luft fra arbejdsprocesser

Der foretages ændringer af bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning og bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

De foreslåede ændringer i bekendtgørelserne har til formål at give virksomheder mulighed for at genanvende udsuget luft fra visse arbejdsprocesser, når luften er blevet renset effektivt. Virksomhederne vil på denne måde potentielt kunne mindske deres energiforbrug. Regelændringerne, som er en naturlig konsekvens af den teknologiske udvikling inden for filtre, ændrer ikke på beskyttelsesniveauet.

Arbejdstilsynet vurderer, at de foreslåede ændringer ikke vil være forbundet med væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser.

Høringsfrist: 22. februar 2023.

Ikrafttrædelse: 1. juli 2023. 

Læs mere

Høring over udkast til ændring af regler om recirkulation af udsuget luft fra arbejdsprocesser - Høringsportalen

Henter PDF