Nyt forlig styrker arbejdsmiljøet med 460 mio. kr.

Et godt arbejdsmiljø er helt afgørende for et velfungerende arbejdsmarked og det danske velfærdssamfund.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har derfor indgået en aftale om at styrke arbejdsmiljøet i Danmark. Med aftalen tilføres Arbejdstilsynet godt 460 mio. kr. frem mod 2022, hvilket bl.a. indebærer en styrkelse af Arbejdstilsynets indsats for ordnede forhold.

Læs beskæftigelsesministerens pressemeddelelse

Læs aftaleteksten