Kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger er ophævet

Fra og med i dag skal virksomhederne ikke længere udarbejde de skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer.

Kravet om udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger ophæves fra og med den 1. juli 2019. Det fremgår af ændringer af bekendtgørelserne om arbejde med stoffer og materialer samt om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Der vil fremover i stedet blive sat øget fokus på den kemiske risikovurdering, som arbejdspladserne skal lave. Den kemiske risikovurdering er en række ekstra forhold, der skal inddrages i APV-arbejdet, når der er farlig kemi på arbejdspladsen.

Samtidig vil der fremadrettet blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre et materielt arbejdsmiljøproblem.

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)