Arbejdsmiljøforskningsfonden får egen hjemmeside

Arbejdstilsynet lancerer i dag Arbejdsmiljøforskningsfondens nye hjemmeside. Fremover vil nyheder og information fra fonden kunne findes på www.amff.dk.

Forside af arbejdsmiljøforskningsfondens nye hjemmeside

På den nye hjemmeside kan man bl.a. finde:

  • Aktuelle opslag
  • Fondens strategi
  • Vejledning til ansøgere og ansøgningsskema
  • Vilkår for at modtage bevillinger
  • Information om igangværende forskningsprojekter
  • Resultater fra de forskningsprojekter, som fonden har støttet.

Aktuelt lige nu

På den nye hjemmeside kan man lige nu finde et nyt opslag med frist 2. marts 2020. Opslag, der indkalder ansøgninger

Programmet for fondens årlige konference den 15. januar 2020 vil i nærmeste fremtid også blive lagt på hjemmesiden.

Læs mere på Arbejdsmiljøforskningsfondens nye hjemmeside.