Videncenter for Arbejdsmiljø lukker med udgangen af 2019

Som konsekvens af den arbejdsmiljøpolitiske aftale fra april 2019 nedlægges Videncenter for Arbejdsmiljø ved årets udgang.

Videncenter for Arbejdsmiljø siger farvel efter 14 år med udgangen af 2019. Foto: Getty Images.
Videncenter for Arbejdsmiljø siger farvel efter 14 år med udgangen af 2019. Foto: Getty Images.

Videncenter for Arbejdsmiljø, der blev etableret 1. januar 2005 som del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, nedlægges med udgangen af 2019. Det sker som konsekvens af aftalen om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der blev indgået ved et bredt politisk forlig den 25. april 2019.

Det fremgår af aftalen, at formidlingsindsatsen skal være mere enstreget og sammenhængende med en klar rollefordeling mellem aktørerne. Derfor skal opgaven med at formidle viden om arbejdsmiljø samles. Det indebærer, at Videncenter for Arbejdsmiljø nedlægges, og at formidlingsindsatsen fremover tilpasses og varetages af Arbejdstilsynet.

Videncenter for Arbejdsmiljø udsender det sidste nyhedsbrev den 29. oktober.

Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø vil fortsat formidle ny forskningsviden om arbejdsmiljø.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø