G� til hovedindholdet

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden giver støtte og uddeler midler til arbejdsmiljøforskning i Danmark inden for nogle prioriterede temaer.

Med støtten vil fonden sikre, at der løbende kommer ny, relevant og praktisk anvendelig viden om arbejdsmiljø og bidrage til at beslutninger om ændringer i arbejdsmiljøindsatsen sker på et vidensbaseret grundlag.

Formidling er centralt for Arbejdsmiljøforskningsfonden, således at ny viden når de ønskede målgrupper og omsættes til praksis.

Målet er at forebygge og begrænse udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

Gå til Arbejdsmiljøforskningsfonden

Henter PDF