Autoriserede arbejdsmiljørådgivere

Arbejdstilsynet har givet en række arbejdsmiljørådgivere autorisation til at rådgive i arbejdsmiljøspørgsmål.

En virksomhed, der har fået et rådgivningspåbud, skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at hjælpe med at løse og forebygge det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.

En rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet kan være autoriseret på et, flere eller alle fem af følgende områder:

  • Det ergonomiske område
  • Det biologiske område
  • Det kemiske område
  • Det fysiske område
  • Det psykosociale område

Gå til oversigten over autoriserede arbejdsmiljørådgivere