G� til hovedindholdet

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet er den øverste administrative myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Beskæftigelsesministeriet består af et departement, to styrelser (Arbejdstilsynet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), et forskningscenter (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) og flere selvejende institutioner.

Departementet betjener ministeren og sørger for, at denne har det bedst mulige beslutningsgrundlag for politiske beslutninger. I samarbejde med styrelserne omsætter departementet regeringens politik til virkelighed.

Gå til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Henter PDF