G� til hovedindholdet

Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø

De 5 Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA) består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Branchefællesskaberne kortlægger branchernes arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem.

Henter PDF