G� til hovedindholdet

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) er EU-landenes fælles informationsagentur for arbejdsmiljø. Agenturets formål er at fremme sikre, sunde og produktive arbejdspladser i Europa ved at indsamle og udvikle viden og værktøj om arbejdsmiljø.

Agenturets arbejde bidrager til en række EU-strategier og programmer om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet er Agenturets kontaktorgan (knudepunkt) i Danmark.

Centrale initiativer som Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur står bag er bl.a. den store virksomhedsundersøgelse (ESENER), et online leksikon om arbejdsmiljø (OSHWiki) samt en række to-årige kampagner, som sætter fokus på arbejdsmiljø.

På Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs hjemmeside kan man søge viden om arbejdsmiljølovgivning i andre EU-lande.

osha.europa.eu - Det Europiske Arbejdsmiljøagentur

Henter PDF