G� til hovedindholdet

Kurser i Arbejdstilsynet

Oversigt over kurser der afholdes hos Arbejdstilsynet.

Uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganernes auditorer

Det er en betingelse for, at certificeringsorganerne kan udstede anerkendte arbejdsmiljøcertifikater, at auditorerne har gennemgået uddannelsen. Det følger af bekendtgørelse nr. 1511 af 14. december 2018 om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganernes auditorer.

Formålet med uddannelsen er, at den enkelte auditor skal kunne afdække og foretage vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i sin auditering af arbejdsmiljøledelsessystemet.

Uddannelsen er modulopbygget og varer i alt 4 dage fordelt på 2 gange 2 sammenhængende dage. Næste uddannelsesforløb gennemføres i foråret 2024.

Formålsbeskrivelse

Formålsbeskrivelse - Uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganernes auditorer 2022

Datoer

  • 4. og 5. marts 2024
  • 29. og 30. april 2024

Sted

Kurset afholdes hos Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø.

Pris

Kursusprisen er 3.000 kr. Kursusprisen omfatter frokost og kaffe mv. på kursusdagene.

Tilmelding/Framelding

Framelding skal ske senest 3 uger før kursusstart.

Tilmelding til uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganernes auditorer

Henter PDF