G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynets kontrol med autorisationen

Arbejdstilsynet kontrollerer løbende, hvordan I udfører jeres autoriserede rådgivningsopgaver. Resultatet af kontrollen offentliggøres på hjemmesiden.

Sådan foregår kontrollen

Kontrollen tager udgangspunkt i rådgiverens skriftlige materiale til arbejdsgiveren. Vi beder jer derfor om at udfylde et skema med rådgivningsopgaver, der er  afsluttet i den kontrolperiode, der fremgår af vores brev. På baggrund af det udfyldte skema udtager vi mindst 5 opgaver til kontrol.

I skal indsende rådgivningsopgaverne via Arbejdstilsynets digitale blanket nedenfor og I kan læse om Arbejdstilsynets behandling af personoplysning nedenfor.

Blanket til ansøgning om autorisation eller kontrol af autorisation - Virk

Om GDPR - Arbejdstilsynet passer på dine personlige oplysninger

Den digitale blanket skal underskrives med NemID. Det fremgår af den digitale blanket, hvilke oplysninger I skal indsende.

Krav til aftaler, redegørelser og undersøgelser

Aftaler, redegørelser og undersøgelser skal leve op til de krav, der er fastlagt i bekendtgørelse nr. 59 om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder.

Aftalen skal leve op til de krav der er fastlagt i § 29, og rådgivningsvirksomheden skal kunne dokumentere, at rådgivningsaftalen er accepteret af virksomheden. Det kan være enten ved en underskrift på aftalen eller ved at virksomheden i mail accepterer aftalen.

Redegørelsen og undersøgelserne skal leve op til forskellige krav, afhængig af kompetencepåbudstypen:

  • Hvis rådgivningen vedrører et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem eller mange påbud, skal redegørelsen leve op til kravene i § 37, stk. 1. Bemærk, at hvis rådgivningen omhandler mange påbud, så skal § 37, stk. 2 også indgå i redegørelsen.
  • Hvis rådgivningen vedrører en plan for sikkerhed og sundhed, skal den leve op til kravene i § 40.
  • Hvis rådgivningen vedrører en undersøgelse på det psykosociale område, skal den leve op til kravene i § 35 og § 38.
  • Hvis rådgivningen vedrører en undersøgelse på det kemiske område, skal den leve op til kravene i § 36.

Arbejdstilsynet anbefaler, at bekendtgørelsens overskrifter anvendes i redegørelserne og undersøgelserne, så det er tydeligt for både virksomheden og Arbejdstilsynet, at bekendtgørelsens krav er overholdt.

Rådgivningsopgaver udført af samarbejdspartnere

Det skal være tydeligt for Arbejdstilsynet, hvilken virksomhed der har gennemført rådgivningsopgaven.

Hvis rådgivningen er udført af en samarbejdspartner, som ikke selv er autoriseret, skal I også indsende dokumentation på disse rådgivningsopgaver.

Hvis rådgivningen er udført af en samarbejdspartner, som selv er autoriseret, så skal I ikke indsende dokumentation på disse rådgivningsopgaver, da de vil høre under samarbejdspartneres kontrol. Det samme gælder hvis I har opnået autorisation på et område via en samarbejdsaftale med en anden autoriseret virksomhed.

Sagsbehandlingstid og gebyr

Arbejdstilsynet har en sagsbehandlingstid i forbindelse med kontrolsager på ca. to til fire måneder afhængig af, om I har sendt al den fornødne dokumentation til os, og hvor mange opgaver der er udtaget til kontrol.

Liste over afsluttede rådgivningsopgaver

Liste over afsluttede rådgivningsopgaver - docx

Henter PDF