G� til hovedindholdet

Krav til dokumentation for rådgivningen

Der er forskellige krav i lovgivningen til, hvordan I skal dokumentere jeres rådgivning, hvis den har baggrund i et kompetencepåbud:

  • I skal skriftligt bekræfte, at I har indgået en aftale om rådgivning af en virksomhed
  • I skal skrive en redegørelse om rådgivningsforløbet til virksomheden, og
  • I skal skriftligt bekræfte, at kompetencepåbuddet og de påbud, der var årsag til kompetencepåbuddet, er blevet efterkommet.
Henter PDF