Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Krav til dokumentation for rådgivningen

Der er forskellige krav i lovgivningen til, hvordan I skal dokumentere jeres rådgivning, hvis den har baggrund i et rådgivningspåbud:

  • I skal skriftligt bekræfte, at I har indgået en aftale om rådgivning af en virksomhed
  • I skal skrive en redegørelse om rådgivningsforløbet til virksomheden, og
  • I skal skriftligt bekræfte, at rådgivningspåbuddet og de påbud, der var årsag til rådgivningspåbuddet, er blevet efterkommet.


Henter PDF