G� til hovedindholdet

Henvendelser til Arbejdstilsynets hotline om udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynet modtager hvert år opkald fra borgere, hvervgivere og faglige organisationer ved mistanke om social dumping.

Mand taler i telefon

Arbejdstilsynet har oprettet en hotline om udenlandske virksomheder i Arbejdstilsynets Call Center. Her kan borgere og andre henvende sig, hvis man har mistanke om, at en udenlandsk virksomhed ikke overholder de danske arbejdsmiljøregler eller ikke har anmeldt sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Arbejdstilsynet modtager også anmeldelser om dette via hjemmesiden.

Hotlinen er et godt redskab for Arbejdstilsynet, da det herved er lettere at lokalisere og kontrollere de udenlandske virksomheder, der bryder reglerne.

Herunder kan du se antallet af henvendelser til hotlinen og anmeldeordningen siden 1. januar 2012.

Tabel 2.7 Antal af anmeldelser og opkald til hotlinen om udenlandske virksomheder 2012 – 2021

 

2012-

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

Antal opkald og anmeldelser

4.608

664

332

160

22

13

5.798

Henvendelserne fordeler sig således:

  • Fra faglige organisationer: 3.098
  • Fra private hvervgivere: 49
  • Fra professionelle hvervgivere: 56
  • Fra andre (fx borgere): 2.603

Henter PDF