G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynets reaktioner og besøg på udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynet har siden 2012 hvert år kontrolleret tusindvis af arbejdssteder som del af indsatsen mod social dumping.

To tilsynsførende med tablets

Som led i den fælles myndighedsindsats mod social dumping fører Arbejdstilsynet tilsyn med, at udenlandske virksomheder overholder de danske arbejdsmiljøregler, og at de har anmeldt sig korrekt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det sker både i forbindelse med myndighedernes fællesaktioner og Arbejdstilsynets daglige kontrol med udenlandske virksomheder. 

Herunder kan du se Arbejdstilsynets samlede antal tilsyn med danske og udenlandske arbejdssteder fra 2012 – 1. halvår 2022.

Tabel 2.1 Antal tilsyn med danske virksomheder hhv. udenlandske virksomheders arbejdssteder (lokationer) i 2012 – 30. juni 2022

 

2012-

2017

2018

2019*

2020*

2021

1. halvår 2022

I alt

Danske

8.952

1.365

1.362

1.603

3.643

1.571

18.496

Udenlandske

25.434

3.827

3.955

3.111

3.958

2.080

42.365

I alt

34.386

5.192

5.317

4.714

7.601

3.651

60.861

*Besøg vedrørende det helhedsorienterede tilsyn med ordnede forhold på byggepladser (SD-HOT) er ikke talt med. I 2019 drejer det sig om ca. 66 besøg på udenlandske virksomheders arbejdssteder og 2007 danske virksomheder for så vidt gælder SD-HOT. For 2020 er tallene hhv. 56 og 1950, desuden blev der gennemført 2000 tilsyn i forbindelse med corona-indsatsen i november 2020. Grundet Arbejdstilsynets nye IT-platform, kan disse tal ikke længere opgøres.

Reaktioner til udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynet har fra 2012 – 1. halvår 2022 ført tilsyn med knap 42.365 udenlandske virksomheders arbejdssteder. Der er her afgivet godt 11.300 arbejdsmiljøreaktioner, hvoraf omkring halvdelen skyldes risiko for ulykker. Her kan du se fordelingen af de arbejdsmiljøproblemer, Arbejdstilsynet har reageret over for.

Tabel 2.2 Fordeling af reaktioner til udenlandske virksomheder 1. januar 2012 – 30. juni 2022

Antal reaktioner

Forbud

Strakspåbud

Påbud

Vejledninger +

andet

I alt

Ulykkesrisici

608

4.923

11

108

5.650

Krav til egenindsats fx lovpligtig uddannelse (stilladsuddannelse), APV

1

855

1.684

89

2.629

Kemiske og biologiske belastninger

21

1.435

20

63

1.539

Ergonomisk arbejdsmiljø

10

430

10

76

526

Støj

0

228

5

3

236

Bygherre, udbyder mv.

0

25

1

1

27

Hudbelastninger

0

5

0

2

7

Psykisk arbejdsmiljø

0

9

5

2

16

Områder uden for arbejdsmiljøloven (dvs.

rygelov)

0

163

34

0

197

Andet

0

435

11

28

474

I alt

640

8.508

1.781

372

11.301

 

De fleste af Arbejdstilsynets reaktioner til udenlandske virksomheder afgives på grund af alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen (forbud og strakspåbud). Fordelingen kan ses herunder.

Tabel 2.3 Fordeling af afgørelser til udenlandske virksomheder 1. januar 2012 – 30. juni 2022

 

2012-

2017

2018

2019

2020

2021

1. halvår 2022

I alt

Forbud

365

64

80

63

46

22

640

Strakspåbud

5.166

785

669

599

807

482

8.508

Påbud

1.575

106

42

25

22

11

1.781

I alt

7.106

955

791

687

875

515

10.929

Der udover har Arbejdstilsynet siden medio februar 2021 ført tilsyn med, om arbejdsgivere efterlever reglerne om forebyggelse af corona-smitte, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte og deres pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark, og afgivet reaktioner, hvis reglerne ikke er blevet overholdt.

Virksomhedernes oprindelsesland

Langt størstedelen af de arbejdssteder, Arbejdstilsynet har besøgt, hører til polske og tyske virksomheder. Herunder kan du se en oversigt af de besøgte arbejdssteder, opdelt efter virksomhedernes nationalitet.

Tabel 2.4 Besøgte arbejdssteder opdelt efter virksomhedernes nationalitet 1. januar 2012 – 30. juni 2022

 

2012-

2017

2018

2019

2020

2021

1. halvår 2022

Polen

39,9%

38,6%

43,0%

48,5%

43,0%

46,2%

Tyskland

19,8%

18,3%

17,2%

16,7%

14,6%

11,9%

Litauen

6,5%

5,4%

5,3%

8,3%

6,9%

6,4%

Italien

2,9%

3,2%

4,0%

2,0%

4,5%

4,4%

Sverige

2,8%

2,7%

2,2%

2,0%

2,8%

3,6%

Storbritannien

2,3%

5,0%

2,6%

2,1%

2,6%

2,3%

Slovakiet

3,3%

3,7%

5,5%

2,6%

2,7%

1,8%

Tjekkiet

1,8%

2,4%

4,9%

1,9%

3,1%

2,4%

Holland

1,8%

1,7%

2,0%

3,6%

4,0%

3,0%

Letland

1,5%

1,9%

1,5%

1,8%

2,8%

2,2%

Rumænien

1,1%

1,7%

1,5%

1,4%

1,8%

1,7%

Øvrige (fx sydeuropæiske lande)

16,3%

15,4%

12,9%

9,1%

11,2%

14,1%

I alt

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Henter PDF