Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynets reaktioner og besøg på udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynet har siden 2012 hvert år kontrolleret tusindvis af arbejdssteder som del af indsatsen mod social dumping.

To tilsynsførende med tablets

Som led i den fælles myndighedsindsats mod social dumping fører Arbejdstilsynet tilsyn med, at udenlandske virksomheder overholder de danske arbejdsmiljøregler, og at de har anmeldt sig korrekt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det sker både i forbindelse med myndighedernes fællesaktioner og Arbejdstilsynets daglige kontrol med udenlandske virksomheder. 

Herunder kan du se Arbejdstilsynets samlede antal tilsyn med danske og udenlandske arbejdssteder fra 2012 – 2021. Antallet af tilsyn var i 2021 noget højere end 2020.

Tabel 2.1 Antal tilsyn med danske virksomheder hhv. udenlandske virksomheders arbejdssteder (lokationer) i 2012 – 2021

 

2012-

2016

2017

2018

2019*

2020*

2021

I alt

Danske

7.132

1.820

1.365

1.362

1.603

3.643

16.925

Udenlandske

21.227

4.207

3.827

3.955

3.111

3.958

40.285

I alt

28.359

6.027

5.192

5.317

4.714

7.601

57.210

*Besøg vedrørende det helhedsorienterede tilsyn med ordnede forhold på byggepladser (SD-HOT) er ikke talt med. I 2019 drejer det sig om ca. 66 besøg på udenlandske virksomheders arbejdssteder og 2007 danske virksomheder for så vidt gælder SD-HOT. For 2020 er tallene hhv. 56 og 1950, desuden blev der gennemført 2000 tilsyn i forbindelse med corona-indsatsen i november 2020. Grundet Arbejdstilsynets nye IT-platform, kan disse tal ikke længere opgøres.

Reaktioner til udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynet har fra 2012 - 2021 ført tilsyn med knap 40.300 udenlandske virksomheders arbejdssteder. Der er her afgivet knap 10.760 arbejdsmiljøreaktioner, hvoraf omkring halvdelen skyldes risiko for ulykker. Her kan du se fordelingen af de arbejdsmiljøproblemer, Arbejdstilsynet har reageret over for.

Tabel 2.2 Fordeling af reaktioner til udenlandske virksomheder 1. januar 2012 – 31. december 2021

Antal reaktioner

Forbud

Strakspåbud

Påbud

Vejledninger +

andet

I alt

Ulykkesrisici

586

4.679

11

99

5.375

Krav til egenindsats fx lovpligtig uddannelse (stilladsuddannelse), APV

1

824

1.673

81

2.579

Kemiske og biologiske belastninger

21

1.315

20

60

1.416

Ergonomisk arbejdsmiljø

10

392

10

71

483

Støj

0

220

5

3

228

Bygherre, udbyder mv.

0

24

1

1

26

Hudbelastninger

0

5

0

2

7

Psykisk arbejdsmiljø

0

9

5

2

16

Områder uden for arbejdsmiljøloven (dvs.

rygelov)

0

154

34

0

188

Andet

0

404

11

26

441

I alt

618

8.026

1.770

345

10.759

De fleste af Arbejdstilsynets reaktioner til udenlandske virksomheder afgives på grund af alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen (forbud og strakspåbud). Fordelingen kan ses herunder.

Tabel 2.3 Fordeling af afgørelser til udenlandske virksomheder 1. januar 2012 – 31. december 2021

 

2012-

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

Forbud

298

67

64

80

63

46

618

Strakspåbud

4.404

772

785

669

599

807

8.026

Påbud

1.471

104

106

42

25

22

1.770

I alt

6.173

943

955

791

687

475

10.414

Der udover har Arbejdstilsynet siden medio februar 2021 ført tilsyn med, om arbejdsgivere efterlever reglerne om forebyggelse af corona-smitte, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte og deres pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark, og afgivet reaktioner, hvis reglerne ikke er blevet overholdt.

Virksomhedernes oprindelsesland

Langt størstedelen af de arbejdssteder, Arbejdstilsynet har besøgt, hører til polske og tyske virksomheder. Herunder kan du se en oversigt af de besøgte arbejdssteder, opdelt efter virksomhedernes nationalitet.

Tabel 2.4 Besøgte arbejdssteder opdelt efter virksomhedernes nationalitet 1. januar 2012 – 31. december 2021

 

2012-

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Polen

40,2%

38,0%

38,6%

43,0%

48,5%

43,0%

Tyskland

19,8%

20,2%

18,3%

17,2%

16,7%

14,6%

Litauen

6,6%

5,3%

5,4%

5,3%

8,3%

6,9%

Italien

2,9%

2,9%

3,2%

4,0%

2,0%

4,5%

Sverige

2,8%

3,1%

2,7%

2,2%

2,0%

2,8%

Storbritannien

2,2%

2,7%

5,0%

2,6%

2,1%

2,6%

Slovakiet

3,1%

4,7%

3,7%

5,5%

2,6%

2,7%

Tjekkiet

1,7%

2,0%

2,4%

4,9%

1,9%

3,1%

Holland

1,8%

1,9%

1,7%

2,0%

3,6%

4,0%

Letland

1,5%

1,3%

1,9%

1,5%

1,8%

2,8%

Rumænien

1,1%

1,2%

1,7%

1,5%

1,4%

1,8%

Øvrige (fx sydeuropæiske lande)

16,3%

16,7%

15,4%

12,9%

9,1%

11,2%

I alt

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Arbejdstilsynet tilsynserfaringer med udenlandske virksomhederHenter PDF