Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynets resultater på landsdækkende fællesaktioner

På de landsdækkende fællesaktioner kontrollerer Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet arbejdssteder i hele landet, som fx byggepladser, landbrug og restauranter.

To tilsynsførende

Hvert år gennemfører myndighederne landsdækkende fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping i udvalgte brancher. Det fleste år har der været gennemført 8 landsdækkende aktioner fordelt over året, men i 2020 har antallet dog været lavere end normalt, da det i en periode ikke var muligt at gennemføre aktionerne som følge af corona-pandemien.

Arbejdstilsynet kontrollerer på aktionerne, om virksomheder overholder de danske arbejdsmiljøregler, og om de har anmeldt sig korrekt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Fra 2012 til 2021 har Arbejdstilsynet i alt besøgt 6.333 virksomheder, som i alt har fået 3.664 arbejdsmiljøreaktioner. Herunder kan du se de samlede resultater.

Tabel 2.0 Resultater af de 76 landsdækkende fællesaktioner 1. januar 2012 – 30. december 2021

Fælles kontrolaktion

2012-

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021

I alt

Besøg

Antal besøgte arbejdssteder

2654

452

455

418

392

305

347

5.024

Antal besøgte virksomheder

3568

556

504

464

443

325

441

6.333

Besøg fordelt på branche

Bygge/anlæg

1682

143

246

224

233

200

224

2.952

Service, restauration og rengøring

497

145

75

88

71

33

41

950

Det grønne område2

246

79

29

20

23

19

22

438

Industri

90

20

44

30

27

18

21

250

Øvrige

139

65

61

56

39

35

39

434

Virksomhedernes nationalitet

Danske

2272

390

311

307

267

191

244

3.982

Udenlandske

1296

166

193

157

208

134

195

2.349

Mulige straffesager ift. RUT

Mulige straffesager ift. RUT

212

26

47

21

27

18

17

368

Antal arbejdsmiljøreaktioner

Danske virksomheder1

1437

230

221

190

229

155

183

2.763

Udenlandske virksomheder

554

62

40

59

85

35

66

901

Mindst 1/4 af reaktionerne er givet til danske virksomheder, der har indlejet udenlandsk arbejdskraft.

2 Landbrug, skovbrug mv.

* Der blev kun gennemført seks landsdækkende aktioner i 2020

Det fremgår af tabellen, at de udenlandske virksomheder i gennemsnit har fået færre reaktioner end de danske. Det skyldes bl.a. at en række af de besøgte danske virksomheder i vid udstrækning benytter sig af indlejet udenlandsk enkeltmandsvirksomheder uden ansatte. I de tilfælde går arbejdsmiljøreaktionerne derfor til den danske virksomhed.Henter PDF