Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynets resultater på landsdækkende fællesaktioner

På de landsdækkende fællesaktioner kontrollerer Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet arbejdssteder i hele landet, som fx byggepladser, landbrug og restauranter.

To tilsynsførende

Hvert år gennemfører myndighederne landsdækkende fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping i udvalgte brancher. Det fleste år har der været gennemført 8 landsdækkende aktioner fordelt over året, men i 2020 har antallet dog været lavere end normalt, da det i en periode ikke var muligt at gennemføre aktionerne som følge af corona-pandemien.

Arbejdstilsynet kontrollerer på aktionerne, om virksomheder overholder de danske arbejdsmiljøregler, og om de har anmeldt sig korrekt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Fra 2012 til 30. juni 2022 har Arbejdstilsynet i alt besøgt 6.575 virksomheder, som i alt har fået 3.647 arbejdsmiljøreaktioner. Herunder kan du se de samlede resultater.

Tabel 2.0 Resultater af de 76 landsdækkende fællesaktioner 1. januar 2012 – 30. juni 2022

Fælles kontrolaktion

2012-

2017

2018

2019

2020*

2021

1. halvår 2022

I alt

Besøg

Antal besøgte arbejdssteder

3.561

418

393

305

347

178

5.202

Antal besøgte virksomheder

4.628

464

475

325

439

244

6.575

Besøg fordelt på branche

Bygge/anlæg

2.071

224

233

200

224

137

3.089

Service, restauration og rengøring

717

88

71

33

41

11

961

Det grønne område2

354

20

23

19

22

4

442

Industri

154

30

27

18

21

17

267

Øvrige

265

56

39

35

39

9

443

Virksomhedernes nationalitet

Danske

2.973

307

267

191

244

129

4.111

Udenlandske

1.655

157

208

134

195

115

2.464

Mulige straffesager ift. RUT

Mulige straffesager ift. RUT

285

21

27

18

17

16

384

Antal arbejdsmiljøreaktioner

Danske virksomheder1

1.888

190

229

155

183

80

2.725

Udenlandske virksomheder

656

59

85

35

66

21

922

Mindst 1/4 af reaktionerne er givet til danske virksomheder, der har indlejet udenlandsk arbejdskraft.

2 Landbrug, skovbrug mv.

* Der blev kun gennemført seks landsdækkende aktioner i 2020

Det fremgår af tabellen, at de udenlandske virksomheder i gennemsnit har fået færre reaktioner end de danske. Det skyldes bl.a. at en række af de besøgte danske virksomheder i vid udstrækning benytter sig af indlejet udenlandsk enkeltmandsvirksomheder uden ansatte. I de tilfælde går arbejdsmiljøreaktionerne derfor til den danske virksomhed.Henter PDF