Bilag 1: Ramme for forliget, herunder gældende forlig på arbejdsmiljøområdet

Bilag til Strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Forligspartierne er enige om, at forliget om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og
ordnede forhold på arbejdsmarkedet indebærer, at:

  • Partierne bag forliget er forpligtede til at gennemføre de aftalte initiativer
  • Partierne orienteres om udmøntningen af initiativerne i forliget
  • Hvis der ønskes ændringer af initiativer, som indgår i forliget, skal der søges tilslutning hertil i forligskredsen
  • Initiativer, som ikke er dækket af forliget, vil ikke være forligsbelagt

Forligspartierne er enige om at drøfte arbejdsmiljøindsatsen for 2023 og frem inden udgangen af 2022.

Erstattede og gældende forlig

Hovedelementerne i de tidligere forlig på arbejdsmiljøområdet, herunder prioriteringen af arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 og det risikobaserede tilsyn, erstattes af det nye forlig. Således erstatter det nye forlig:

  • Aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats – alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø (2015)
  • Aftale om en ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 (2011)

Størstedelen af initiativerne i aftalerne fra 2011 og 2015 er implementeret i lovgivning, Arbejdstilsynets praksis eller afsluttet.

Forligspartierne er i øvrigt enige om at følgende politiske aftaler på arbejdsmiljøområdet fortsat vil være gældende med det nye forlig:

  • Aftale om asbest-anbefalinger (2018)
  • Aftale om brandmænds arbejdsmiljø (2018)
  • Aftale om styrket smileyordning (2017)
  • Aftale om en styrket arbejdsmiljøcertificering (2016)