Gå til hovedindholdet

Forretningsstrategier, årsrapporter og evalueringer

På disse sider har vi samlet forretningsstrategier, årsrapporter, brugerundersøgelser og andre publikationer om Arbejdstilsynets aktiviteter.

Forretningsstrategier

Strategi 2021 (pdf)
Strategi 2020 (pdf)
Strategi 2019 (pdf)
Strategi 2018 (pdf)
Strategi 2017 (pdf)
Strategi 2016 (pdf)
Strategi 2015 (pdf)
Strategi 2014 (pdf)

Mål- og resultatplaner

Mål- og resultatplan 2021 (pdf)
Mål- og resultatplan 2020 (pdf)
Mål- og resultatplan 2019 (pdf)

Årsrapporter

Årsrapport 2019 (pdf)

Bilag til årsrapport 2019 (pdf)

Årsrapport 2018 (pdf)

Bilag til årsrapport 2018 (pdf)

Årsrapport 2017 (pdf)

Bilag til årsrapport 2017 (pdf)

Årsrapport 2016 (pdf)

Bilag til årsrapport 2016 (pdf)

Årsrapport 2015 (pdf)

Bilag til årsrapport 2015 (pdf)

Årsrapport 2014 (pdf)

Bilag til årsrapport 2014 (pdf)

Årsrapport 2013 (pdf)

Bilag til årsrapport 2013 (pdf)

Fremtidens arbejdsmiljø

Aftale om styrket arbejdsmiljøindsats, marts 2015 (pdf)
Fremtidens arbejdsmiljø 2020 - Fagligt grundlag for prioritering af arbejdsmiljøindsatsen (pdf)
Strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020, marts 2011 (pdf)

Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen

Faktaark - Opsummering af initiativer i handleplanen mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen ”Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker” (pdf)
Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen (pdf)

Brugerundersøgelser

Brugerundersøgelse 2019 - Hovedrapport (pdf)

1 - Brugerundersøgelsen 2019 - Metodenotat(pdf)

2 - Spørgeskemaer(pdf)

3 - Tabelrapport(pdf)

Brugerundersøgelse 2017 - Samlet hovedrapport (pdf)

1 - Bilag til hovedrapport 2017 (pdf)

2 - Spørgeskema spørgsmål 2017 (pdf)

Brugerundersøgelse 2016 - samlet hovedrapport (pdf)

1 - Bilag til hovedrapport 2016 (pdf)

2 - Spørgeskema spørgsmål 2016 (pdf)

Brugerundersøgelse 2015  - samlet hovedrapport (pdf)

1 - Bilag til hovedrapport 2015 (pdf)
Brugerundersøgelse 2014 - Samlet årsrapport (pdf)  
Brugerundersøgelse 2013 - Resultater (pdf)  

Evaluering af branchearbejdsmiljørådenes formidlingsaktiviteter 2007-12

Slutrapport (pdf)

Arbejdsrapport A (pdf)

Arbejdsrapport B (pdf)

Kortlægning af BrancheFælleskaberne for Arbejdsmiljø

Tværgående rapport

Kortlægning af de enkelte BFA'er

Evalueringer

Evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne
Evaluering af dialog i det risikobaserede tilsyn, 2014 (pdf)
Evaluering af effekten af det risikobaserede tilsyn på mellemlangt sigt, 2016 (pdf)
Evaluering af en forstærket dialog- og kontrolindsats over for bygherrer, 2014 (pdf)
Evaluering af forsøg med anmeldelse af tilsyn, 2017 (pdf)
Evaluering af nytteværdien af baggrundsviden om arbejdsbelastninger i den konkrete virksomhed, Arbejdstilsynet fører tilsyn med, 2017 (pdf)
Evaluering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder (AMO), 2013
Evaluering af tilsyn med midlertidige og skiftende arbejdssteder, 2016 (pdf)
Kvantitativ evaluering af tilsyn i bygge- og anlægsbranchen 2018
Kvalitativ evaluering af tilsyn i bygge- og anlægsbranchen 2018
Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om information og vejledning til virksomhederne, 2016
Undersøgelse af Arbejdstilsynets kommunikationsindsats, 2016 (pdf)
Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV, 2015 (pdf)

Andre analyser

Analyse af risikoparameteren "materielle afgørelser", initiativ 11, 2016 (pdf)
Arbejdsmiljøcertificeringsordning - litteraturstudie, initiativ 6, 2015 (pdf)
DANAK's redegørelse for akkreditering af og tilsyn med certificeringsorganer vedr. arbejdsmiljøcertificering, initiativ 6, 2016 (pdf)
Effekt af tilsynsformer og reaktioner på forekomsten af arbejdsulykker, 2016 (pdf)
Effektanalyse af Arbejdstilsynets incidenstilsyn 2013, 2017 (pdf)
Effektanalyse af om Arbejdstilsynets tilsyn og reaktioner påvirker virksomheders økonomi, 2019 (pdf)
Effektanalyse af risikobaserede tilsyn på forekomsten af arbejdsulykker i perioden 2012-15 (pdf)
Effektanalyse på langvarigt sygefravær af Arbejdstilsynets reaktioner på muskelskelet og psykiske arbejdsmiljørisici i perioden 2008-11 (pdf)
International komparativ analyse af arbejdsmiljøområdet (pdf) - enkelte afsnit er på engelsk
Kvalitativ analyse om virksomheders motivation for aftaler med Arbejdstilsynet 2019 (pdf)
Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2018, 2019 (pdf)
Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2017, 2018 (pdf)
Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2016, 2017 (pdf)
Resultaterne af målretningen af det risikobaserede tilsyn, første halvår 2016, 2016 (pdf)
Sammenlignende analyse af udvidede risikobaserede tilsyn og tidligere indsatser (pdf)
Systematic literature review on the effects of occupational safety and health (OSH) interventions at the workplace, 2017 (pdf)
Trafikuheld blandt taxichauffører - betydningen af træthed og arbejdstid, COWI rapport 2019
Udvidet Risikobaseret Tilsyn (URT) - Sammenligning med Risikobaseret Tilsyn, NFA 2018 (pdf)

Undersøgelse af, hvordan anmeldte og anerkendte arbejdsskader kan indgå som en parameter i indeksmodellen, initiativ 2, 2016 (pdf)

Bilag til rapport - Indeksmodel, 2016 (pdf)

Undersøgelse af, hvordan oplysninger om arbejdsbelastninger kan indgå i forberedelse af tilsyn

Virksomheders motivation for tilbud om supplerende dialog og vejledning - COWI rapport 2020 (pdf)

Arbejdsmiljø i Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøredegørelse 2018 (pdf)

Redegørelser

Redegørelse om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater, 2016 (pdf)
Redegørelse om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Vestas som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater, 2016 (pdf)

Informationsmateriale

Pjece om helbredskontrol af natarbejdere, 2018 (pdf)

Andet

Analyse af udenlandske tjenesteyderes karakteristika og behov, rapport, 2016 (pdf)

Bedre arbejdsmiljø gennem digitalisering - et strategisk scenarie, rapport, 2016 (pdf)

Bilag: Brugerrejser og -indsigter, 2016 (pdf) 

Evaluering af arbejdsmiljøreformen, rapport, 2010 (pdf) 
Evaluering af puljen Støtte til arbejdsmiljørådgivning for perioden 2013-15, 2018 (pdf)
Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning (pdf)
Kortlægning af "Barrierer og motivation hos virksomhederne for at anmelde arbejdsulykker", 2016 (pdf) 
Teknik og ulykker - dataanalyse og kortlægning af viden, rapport, 2016 (pdf)
Total Worker Health-programmet i det amerikanske arbejdsmiljøsystem, rapport, 2018 (pdf)

Vejledninger og skabeloner vedrørende branchefællesskaber for arbejdsmiljøs arbejdsmiljøindsats

Budget og regnskabsmodel (excel)
Regnskabspraksis (word)
Skabelon for aktivitetsark (excel)
Skabelon til BFA (word)
Vejledning om aktivitetsark (pdf)
Vejledning til BFA bekendtgørelse (pdf)
Vejledning til budget og regnskabsmodel (pdf)

Afrapportering af tilsynsindsatser

Læs mere om Arbejdstilsynets aktioner i byggebranchen, det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) samt en række særlige tilsynsindsatser i perioden 2011-15