Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Interne retningslinjer

At-interne instrukser, kvalitetsprocedurer og brancheundervisningsnotater er interne retningslinjer for Arbejdstilsynets ansatte.

At-interne instrukser

At-interne instrukser er skriftlige tjenestebefalinger fra Arbejdstilsynets ledelse til medarbejderne om, hvordan Arbejdstilsynet håndhæver arbejdsmiljøreglerne. Instrukserne vil derfor typisk angive, hvornår og under hvilke betingelser tilsynsførende skal reagere på overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen og skal afgive reaktioner.

Instrukser vil som hovedregel blive udarbejdet og struktureret med fokus på bestemte arbejdsmiljøemner. Men instrukser kan også i visse tilfælde være af mere tværgående eller generel karakter. 

Se alle At-interne instrukser

Brancheundervisningsnotater

Brancheundervisningsnotater (BUN) sammenfatter i kort, overskuelig og konkret form væsentlig information til tilsynsførende om udvalgte brancher.

BUN’er er ikke tjenestebefalinger, men fungerer som en introduktion for de tilsynsførende, der skal i gang med at føre tilsyn med branchen, og som derfor har brug for at kende det særlige ved branchen, herunder typiske arbejdsmiljøproblemstillinger.

Se alle brancheundervisningsnotater

Kvalitetsprocedurer er flyttet

Kvalitetsprocedurerne er under revision og har skiftet navn. De findes nu under menupunktet:

TilsynsprocedurerHenter PDF