At-interne instrukser

At-interne instrukser er skriftlige tjenestebefalinger fra Arbejdstilsynets ledelse til medarbejderne om, hvordan Arbejdstilsynet håndhæver arbejdsmiljøreglerne.

At-interne instrukser er skriftlige tjenestebefalinger fra Arbejdstilsynets ledelse til medarbejderne om, hvordan Arbejdstilsynet håndhæver arbejdsmiljøreglerne. Instrukserne vil derfor typisk angive, hvornår og under hvilke betingelser tilsynsførende skal reagere på overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen og skal afgive reaktioner. 

Instrukser vil som hovedregel blive udarbejdet og struktureret med fokus på bestemte arbejdsmiljøemner. Men instrukser kan også i visse tilfælde være af mere tværgående eller generel karakter. 

At-interne instrukser om:

Bygherrer, udbydere mv.

Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne

Flere arbejdsmiljøemner

Kemi, støv og biologi

Krav til virksomhedernes egenindsats

Muskel- og skeletbesvær

Områder uden for arbejdsmiljøloven

Psykisk arbejdsmiljø

Støj

Ulykkesrisici

Unges arbejde