Gulvbelægning

Brancheundervisningsnotat om gulvbelægning

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resume

Resumé af BUN om gulvlægning.
Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • APV – særligt farligt arbejde i forbindelse med nedbrydning, reparationsog vedligeholdelsesarbejde af gulvbelægning.
 • Uddannelse i forbindelse med asbestarbejde og brug af produkter indeholdende isocyanater og epoxyforbindelser.

Psykisk arbejdsmiljø:
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Psykisk førstehjælp ifm. traumatiske hændelser i arbejdet, når der udføres farligt arbejde fx arbejde i højden i bygninger hvor der mangler afskærmning.
 • Stor arbejdsmængde og tidspres især hos formænd og byggeledere.
 • Mobning og seksuel chikane

Muskel- og skeletbesvær (MSB):
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Tunge løft herunder løft af gulvbelægning, værktøj og maskiner.
 • Bæring herunder håndtering af gulvbelægning, materialer, værktøj og maskiner.
 • Arbejdsstillinger herunder knæliggende arbejde herunder ved gulvlægning.

Ulykkesrisici:
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Fald og snublen i samme niveau på grund af ujævn terræn, huller, rod mudder og pløre med mere.
 • Ramt af genstande i bevægelse herunder ved brug af skærende værktøjer.

Støj og vibrationer:

 • Støj ved brug af blandt anden gulvstripper, gulvhøvl, skære- og slagværktøj.
 • Håndvibrationer ved brug af blandt anden gulvstripper, gulvhøvl, skære- og slagværktøj.

Kemi:

 • Støv generelt
 • Arbejde med epoxy, asbest, kvarts og træstøv.
 • Eksponering gennem hud og åndedræt herunder blandt anden ved brug af
  epoxy.

Gulvlægning – brancheundervisningsnotat

1. juni 2016

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen

Branchen ”Gulvlægning” hører under branchegruppen 3 – færdiggørelse.

Virksomhederne vil oftest kunne findes under følgende branchekoder:

 • 433300 - Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning.

Hovedparten af virksomhederne dvs. ca. ¾ vil være små virksomheder, hvor der er 1-5 ansatte. En mindre del af virksomhederne er mellemstore, hvor der er 6 – 20 ansatte. En meget lille del af virksomhederne er store virksomheder, hvor der mere end 20 ansatte.

Arbejdsgiveren vil hovedsagelig selv arbejde med ved de små og mellemstore virksomheder.

En stor del af de små virksomheder udfører også andet end gulvbelægninger og vægbeklædninger. Dette kunne være gulvafhøvlingsarbejde. Mellemstore og store virksomheder arbejder oftest kun med gulv og vægbeklædninger og oftest på større projekter.

Gulvlæggere i små virksomheder arbejder ofte alene, dog er der nogen der arbejder sammen med en lærling, alt efter opgavens størrelse. Mellemstore og store virksomheder arbejder oftest med større projekter, og er typisk 2-4 gulvlægger sammen.

Gulvlæggerarbejdet omhandler primært arbejdsfunktionerne: Demontering af gl. belægninger, som fjernes ved manuel afrivning ved løs montering, og med maskine(som kaldes en gulvstripper og ministripper) ved fuldlimet gulv/vægbelægninger. Afhøvling af betongulve hvor der er toppe på gulvet. Spartling og opretning/opbygning af undergulve- vægge, trapper mv.
Opbygning af nyt undergulv(strøer, badeværelser mv).
Montering af væg og gulvbelægninger(som tæpper, vinyl-køkken, vinyl bad(krav til uddannelse Gulvbranchens Vådrums Kontrol GVK), linoleum, kork og div. trægulve).

Afhøvling/slibning af gulve, oliering- lakering mv. Disse opgaver udføres i høj grad på byggepladser og som arbejde reguleret af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, men udføres også i f.eks. fly, busser, tog, skibe, hvor det vil være andre bekendtgørelser der gælder.

En speciel niche af branchen arbejder med udlægning af industrigulve(epoxy, acrylat, tyndpuds mv) dog de færreste med en gulvlæggeruddannelse, derimod har de fleste kurser og oplæres til dette. Gulvlæggerarbejdet er meget nedslidende for knæ og ryg, der er mange tunge løft, foroverbøjet arbejdsstillinger og meget knæliggende arbejde. Der er i de senere år udviklet mange gode tekniske hjælpemidler til eks. stående arbejde. Se gulvbelægning på www.bygergo.dk Gulvlægger er en uddannelse som tager 3 ½- 4 år.

Arbejdsmiljøproblemer

Krav til egenindsats

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
  APV- særligt farligt arbejde.
I forbindelse med demontering af gl. gulvbelægninger mv der indeholder asbest..
Se specielle indvendige overflader:
Strakspåbud
Lovpligtig uddannelse i forbindelse med demontering/nedrivning af asbestholdigt materiale i bygninger Der er krav til uddannelse, samt være i besiddelse af uddannelsesbevis Strakspåbud
Lovpligtig uddannelse ved arbejde med isocyanater og epoxyforbindelser Alle der arbejder med epoxy- eller isocyanatprodukter, skal have gennemgået en særlig uddannelse. Strakspåbud

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Traumatiske hændelser AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

Psykisk førstehjælp
Ved arbejde som indebærer en særlig risiko for traumatiske hændelser, og hvor alvorlige ulykker, på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger, ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp.
Påbud med frist om foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering.
  Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp. Strakspåbud om iværksættelse af psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering.
Stor arbejdsmængde og tidspres. Stor arbejdsmængde og tidspres
Formænd og byggeledere kan være særlig udsatte ift. stor arbejdsmængde og tidspres. Der kan desuden være modsatrettede krav. Tegn på problemer kan fx være konsekvenser i form af tidsplaner der skrider, overarbejde, rapportering om stresssymptomer og langvarige belastninger.
Det kan være aktuelt både at afgive påbud med frist og strakspåbud.
Påbud med frist eller strakspåbud. Efter en konkret vurdering.
Mobning og seksuel chikane. Mobning og seksuel chikane
Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere? Obs på lærlinge, nyansatte, minoriteter, udenlandsk arbejdskraft der kan være særligt udsatte.
Påbud med frist samt rådgivnings-påbud. Efter en konkret vurdering. Evt. § 21 påbud med rådgivningspåbud ved mistanke eller uenighed.

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Tunge løft AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

Tunge løft
Tæppe-vinyl-linoleumsruller, trægulve, spartelmasse, lim samt tekniske hjælpemidler som gulvstripper, gulvafhøvler og slibemaskine.

Disse løft foregår på lageret, butikken, byggepladsen og hos kunden.
Påbud med frist eller strakspåbud efter en konkret vurdering.
Bæring Bæring
Tæppe-vinyl-linoleumsruller, trægulve, spartelmasse, lim samt tekniske hjælpemidler som gulvstripper, gulvafhøvler, betonhøvl og slibemaskine.

Bæres ofte fra bil/trailer til anvendelsessted inde i hus/erhverv eller op af trapperne til lejlighederne.
Påbud med frist eller strakspåbud efter en konkret vurdering.
Arbejdsstillinger Arbejdsstillinger
Knæliggende arbejde ved spartling af gulve, hvor det er muligt at spartle stående.(det er det i de fleste rum udover badeværelse, små køkkener og små værelser).

Knæliggende arbejde ved udlægning af diverse pladeundergulve, hvorpå gulvbelægningen monteres. Fokus teknisk løsning eller rotation i arbejdet.

Knæliggende montering/tilskæring af linoleum, vinyl og tæpper mv. Fokus på rotation i arbejdet.

Knæliggende arbejde ved limning af gulvbelægninger, hvor det er muligt at lime stående.( det er det i de fleste rum udover badeværelse, små køkkener og små værelser).

Knæliggende svejsning af linoleum og vinyl, der eksisterer automatsvejser som kører selv og mulighed for stående svejsning, derefter svejses enderne manuelt. På badeværelser, og i mindre rum svejses manuelt.

Knæliggende montering af lamelparket, laminat, korkpladegulve mv. Disse gulve er stort set alle med kliksystem, hvilket kræver knæliggende arbejde. Fokus på rotation i arbejdet.

Parketgulve på strøer er uden dette kliksystem, og her er det muligt, at bruge stående værktøj.

Knæliggende montering af fuldlimet stavparket. Fokus på rotation i arbejdet.

Knæliggende behandling af trægulve, som oliering, lakering, bejdse mv. En del af arbejdet kan foregå stående, eller fokus på rotation i arbejdet.
Påbud med frist eller strakspåbud efter en konkret vurdering.

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Maskinsikkerhed AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

Vendbar afkorter/rundsav, hvor afskærmning og spaltekniv mangler, eller ikke anvendes jf. fabrikantens brugsanvisning.
Strakspåbud eller forbud.
  Fare for alvorlige ulykker med håndrundsave, hvor de ikke anvendes jf. fabrikantens brugsanvisning. Ulykkesfaren kan bl.a. opstå, når rundsaven holdes med en hånd og emnet holdes med den anden hånd, fx hvor emnet er løst. Strakspåbud eller forbud.
Fald og snublen i samme niveau.
 • Mangelfuld oprydning og rengøring af adgangsveje.
 • Manglende ryddelighed ved arbejdssteder, hvor der udføres opmærksomhedskrævende arbejde, hvor der håndteres materialer og maskiner.
 • Byggematerialer og affald henstilles ikke på dertil udpegede arealer – se fx PSS, for hvem der har ansvaret for de fælles adgangsveje og oprydning.
Strakspåbud efter en konkret vurdering.

Støj og vibrationer

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Støj

Gulvstripper ved demontering af gl. belægning., gulvhøvler ved afhøvling af gulve, betonhøvl ved afhøvling af beton og slibemaskine ved afhøvling af gulve og pudsning af spartelmasse.

Blanding af spartelmasse med boremaskine, brug af boremaskine ved montering af skinner og kap- og rundsave, samt stiksav ved trægulv, lister og skinner.

Strakspåbud efter en konkret vurdering.
Vibrationer Håndvibrationer i forbindelse med brug af gulvstripper, gulvhøvl, betonhøvl og slibemaskine. Nogle af disse maskiner skal kalibreres, og der skal bruges handsker mod vibration. Der er også krav til hvor længe en person må bruge maskinen samme dag. Se fabrikantens brugsanvisning. Påbud og strakspåbud om midlertidig løsning efter en konkret vurdering.

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Støv

Asbest: Udsættelse kan ske ved demontering af gl vinylbelægning og andre gulv belægninger bl.a. fra lim og gulvspartelmasse

Spartelmasse: blanding af sækkevarer.

Kvarts: ved afhøvling og slibning af beton/spartelmasse der må ikke recirkuleres jf. kræftbekendtgørelsen

Træstøv: ved afhøvling, slibning og skæring af trægulve hvor der ikke er effektiv procesventilation. Ved arbejde i løvtræ må der ikke recirkuleres jf. kræftbekendtgørelsen.

Strakspåbud efter en konkret vurdering.
Eksponering gennem hud og åndedræt
 • Kontaktlim med polychloroprengummi(S9): Kontaktlim som bruges i særlige tilfælde(se sikkerhedsdatablad /arbejdspladsbrugsanvisning krav til personlige værnemidler i overensstemmelse med bkg. om arbejde med kodenummererede produkter) det er ikke alle steder det må anvendes, og der eksisterer vandbaserede kontaktlime, som har en lidt længere tørretid men virker lige så godt.
 • Epoxy: Industrigulve- samt udlægning af membran som undergulv, fås som vandbaseret.
 • Acrylatgulve – hvor der skal etableres mekanisk ventilation. Hvis det ikke er muligt at etablere en mekanisk ventilation, som er tilstrækkelig effektiv skal der benyttes egnede åndedrætsværn.
 • Gulvmaterialer, som fx linoleumsgulve, der fuges ved opvarmning af fugetråd med kodenummer 2-1 ved brugstemperatur. Der er givet dispensation fra kravet om brug af luftforsynet halvmaske, da det vurderes, at der opnås tilstrækkelig beskyttelse ved anvendelse af filtrerende åndedrætsværn med en A2/P2-filterkombination. Krav om åndedrætsværn bortfalder for opgaver, hvor der trådfuges op til 1 m pr. 10 m2, dvs. hvor målestoksforholdet er 1:10 mellem fugelængde (m) og gulvareal (m2) med en øvre grænse på 15 m fuge pr. dag.
 • Gulvmaterialer som fx vinylgulve, der svejses. Der skal under svejseprocessen benyttes filtrerende åndedrætsværn med en A2/P3-filterkombination.
Strakspåbud efter en konkret vurdering.

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder:
Gulvstripper/ministripper. En maskine som løsner gulvbelægningen fra undergulvet når dette er fuldlimet.
Der er mange fagtermer. Det anbefales at have bygge/anlægs håndbogen ved hånden.