Påbud om at sikre, at arbejdet med løft af ølfustager udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Bilag 1 til BUN notat om restaurant og barer

Beskrivelse af de faktiske forhold

Arbejdstilsynet har besøgt xxx, hvor vi fik oplyst, at medarbejderne der arbejdede i cafeteriet/lageret løftede ølfustager ned fra paller på lageret til gulvet i cafeteriet, når en tom ølfustage skulle skiftes med en fuld ølfustage til fadølsanlægget.

Vi konstaterede:

 • At fustagen vejede 30 kg. Dvs. at ølfustagerne indeholdte 30 liter øl. Fustagerne var placeret på en palle på gulvet i lageret. Der stod i alt 4 ølfustager. 3 af ølfustagerne var stablet ovenpå hinanden.

Det blev oplyst:

 • At medarbejderne løftede i 3/4 arms afstand.
 • Under knæhøjde når ølfustagen skulle placeres på gulvet ved fadølsanlægget i cafeteriet.
 • Med foroverbøjet ryg når ølfustagen skulle sættes ned på gulvet ved fadølsanlægget i cafeteriet.

Arbejdstilsynet har besøgt xxx, hvor vi fik oplyst, at medarbejderne der arbejdede i cafeteriet/lageret løftede ølfustager ned fra paller på lageret til gulvet i cafeteriet, når en tom ølfustage skulle skiftes med en fuld ølfustage til fadølsanlægget. Placeringen af ølfustagerne under fadølsanlægget. Ølfustagerne placeret på pallen i lageret.
Placeringen af ølfustagerne under fadølsanlægget. Ølfustagerne placeret på pallen i lageret.

 • At ølfustagerne skulle bæres over 2 meter fra pallen i lageret til gulvet i cafeteriet hvor fadølsanlægget var placeret.
 • At ølfustagerne skulle skiftes ca. 1-2 gange om ugen. Der blev skiftet 1 ølfustage af gangen.
 • At der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed for medarbejderne.
 • At løftearbejdet er en del af medarbejdernes sædvanlige arbejdsopgaver.

Oplysningerne blev bekræftet af xxx.

Begrundelse for påbud

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at medarbejderne udsættes for sundhedsskadelige belastninger ved løft af fustagerne. Det kan indebære risiko for skader på især lænderyg, skulder og nakke.

Det begrundes med, at medarbejderne løftede en fustage, der vejede 30 kg, og at håndteringen foregik i 3/4 arms afstand.

 • Under knæhøjde når ølfustagen skulle placeres på gulvet ved fadølsanlægget i cafeteriet.
 • Med foroverbøjet ryg når ølfustagen skulle sættes ned på gulvet ved fadølsanlægget i cafeteriet.
 • At der i alt var 4 fulde ølfustager placeret på en palle i lageret. 3 af ølfustagerne var placeret ovenpå hinanden.
 • At ølfustagerne skulle bæres over 2 meter fra pallen i lageret til gulvet i cafeteriet hvor fadølsanlægget var placeret.
 • At 2 medarbejdere løftede ølfustagerne når de skulle skiftes. Nå to personer løfter sammen, kan der være risiko for uventede belastninger, fx hvis ikke begge løfter eller sætter byrden samtidigt, eller hvis en af personerne mister grebet under løftet.
 • At ølfustagerne skulle skiftes ca. 1-2 gange om ugen. Der blev skiftet 1 ølfustage af gangen.
 • At der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed for medarbejderne.
  Løftearbejdet er samtidig en del af medarbejdernes sædvanlige arbejdsopgaver.
Påbud Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet med løft af fustagerne planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet med løft af fustagerne der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder ved brug af tekniske hjælpemidler

Påbuddet skal være efterkommet senest den xxx.

Hjemmel for påbud

 • § 38 stk 1 og § 77, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer.
 • § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering.
 • § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering.

Vejledning

I kan læse mere om vurdering af løft og bæring i At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub. 

Virksomheden kan med fordel anvende en rullevogn som fustagerne kan trækkes over på, som derved bare kan køres ind til fadølsanlægget. På den måde vil man kunne fjerne både løftet fra pallen samt fjerne belastningen ved at bære så tungt et emne. Dette forudsætter naturligvis også, at fustagerne ikke er stablet ovenpå hinanden, men i ens højde, således at det passer med højden på rullevognen.

For yderligere vejledning/information, henvises til ”Vejledning om transport af øl og vand” som findes på Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros.

Til Arbejdstilsynets brug

P-nr. 1xxx - Vores sag: xxx - Arbejdsmiljøproblem nr. xxx - Kategori: Ergonomisk arbejdsmiljø