Strakspåbud om at sikre at løft af gryder udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

Bilag 3 til BUN notat om restaurant og barer

Beskrivelse af de faktiske forhold Arbejdstilsynet har besøgt xxx, hvor medarbejderne i køkkenet demonstrere,
uden at udføre løftet, hvordan der blev arbejdet med håndtering af gryder.

Vi konstaterede:
 • At 1 medarbejder løftede gryden. Der var 3 ansatte i køkkenet, men kun den ene af de ansatte løftede gryderne
 • At medarbejderen løftede i 3/4 arms afstand.
 • At medarbejderen løftede gryden fra komfuret, hvor håndtagene på gryden var i en højde af ca. 120 cm. Gryden blev løftet hen til risten hvor der blev hældt væske fra gryden. Grydens håndtag var da i en højde af ca 80 cm.
 •  At medarbejderen løftede
  - asymmetrisk med vrid i ryggen og med sidebøjning, når der blev hældt vand fra gryderen
  - med foroverbøjet ryg når der blev hældt væske fra gryderen.
 • At der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed for medarbejderen.
 • Gryden indeholdt kogende væske
Det blev oplyst:
 At gryderne vejede mellem 25 og 35 kg. Gryden som stod på komfuret
under Arbejdstilsynets besøg indeholdt 20 liter væske, samt grøntsager,
grydens vægt blev oplyst til 5 kg. Der blev oplyst at når gryden indeholdt
en gryderet eller kartoffelmos kunne den veje op til 35 kg.
 Der blev foretaget 25-50 løft af diverse gryder i køkkenet om dagen.
 At løftearbejdet er en del af medarbejderens sædvanlige arbejdsopgaver.

Oplysningerne blev bekræftet af teknisk serviceleder xxx .
Begrundelse for strakspåbud Det er Arbejdstilsynets vurdering, at medarbejderen udsættes for sundhedsskadelige belastninger ved løft af gryde. Det kan indebære risiko for skader på især lænderyg, skuldre og nakke.

Det begrundes med, at medarbejderen løftede gryde, der vejede mellem 25 og
35 kg, og at håndteringen foregik i 3/4 arms afstand.

Arbejdstilsynet vurderer samtidig, at der var forværrende faktorer. Det skyldes:
 • At håndteringen foregik i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, idet medarbejderen løftede
  - asymmetrisk med vrid i ryggen og med sidebøjning når der hældes vand fra gryderne
  - med foroverbøjet ryg når der hældes vand fra gryderne
 • At der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed for medarbejderen.
 • At der er en ulykkes risiko, idet gryderne er varme
Løftearbejdet er samtidig en del af medarbejderens sædvanlige
arbejdsopgaver.
Strakspåbud

Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet med løft af gryde i køkkenet
planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Påbuddet skal efterkommes straks

Hjemmel for strakspåbud
 • § 38, stk. 1, og § 77, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer.
 • § 3, stk. 1, og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering.
Vejledning I kan læse mere om vurdering af løft og bæring i At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub. 
Til Arbejdstilsynets brug P-nr. xxx - Vores sag xxx - Arbejdsmiljøproblem nr. xxx - Kategori: Ergonomisk arbejdsmiljø