Tjekliste for fokuspunkter ved tilsyn på restauranter og barer

Bilag 4 til BUN notat om restaurant og barer

Tjekliste for fokuspunkter ved tilsyn på restauranter og barer

 • FORMELLE KRAV (APV, AMO, APB)

 • RYGELOV:
  - Der må ikke ryges på indendørs serveringsteder på over 40 m2.
  - og hvis der serveres mad i lokaler under 40 m2.
  - Effektivt rygerum (ingen servering og ingen udsivning til de omkringliggende
  lokaler):

 • UNGES ARBEJDE
  - Arbejde ved maskiner:
  - Instruktion:
  - Arbejdstid:
  - Alenearbejde:
  - Løft:
  - Håndtering af penge:
  - Arbejde med stoffer og materialer:

 • ULYKKER
  - Sikring af maskiner (pålægsmaskiner, røremaskiner):
  - Glatte gulve:
  - Sikring af trykflasker med overhængende risiko for at vælte:
  - Alarm på køle/fryserum over 10 m3.

 • STØJ OG AKUSTIK
  - Akustisk regulering i køkken og restaurationsområde?
  - dB(A) over 85 på diskoteker, barer og spillesteder?

 • INDEKLIMA
  - Effektiv udsugning over varmekilder ex. ovn, kipsteger, friture, grill:
  (herunder opvaskemaskine der afgiver store mængder damp:
  - Eftersyn:
  - Kontrolanordning:
  - Tilstrækkelig ventilation ved passiv rygning på værtshuse under 40 m2:

 • ERGONOMI
  - Løft og bæring af fustager, ølkasser, gryder, affald, borde/stole og varer:
  - Træk og skub af paller, vogne med affald osv.:
  - Arbejdsstillinger ved ex. snitteborde, skærmarbejdspladser:
  - Fadservering:

 • PSYKISK ARBEJDSMILJØ:
  - Vold, trusler og traumatiske hændelser:
  - Stor arbejdsmængde tidspres:
  - Omgangstone, mobning og seksuel chikane: