Supermarkeder

Brancheundervisningsnotat om supermarkeder

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • APV, ATEX-APV skal kunne fremvises, v. bagerier med melsilo.
 • AMO, discountbutikkerne har en AMR til at dække flere butikker, supermarkederne har egne AMR.

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Stor arbejdsmængde og tidspres, fx hyppige kødannelser ved kasserne og øvrige spidsbelastninger m. meget overarbejde.
 • Høje følelsesmæssige krav, fx ved utilfredse kunder og krav om bestemt sprogbrug/adfærd.

AMP fra fokuserings-og koordineringsinitiativ med BFA:

 • Vold fx pga. røveri og aggressive kunder.
 • Mobning og seksuel chikane mellem medarbejdere – obs. på evt. partsaftale.

Ergonomi:
AMP fra fokuserings-og koordineringsinitiativ med BFA:

 • Træk og skub, af ex paller med øl/vand, affaldscontainere og kundevogne.
 • EBA, fx gulvvask med moppe på store arealer.
 • Arbejdsstillinger og – bevægelser, fx højdeindstillelig stol og fodstøtte ved kasserne.

Ulykkesrisici:

 • Akut overbelastning ved løft af varer.
 • Kontakt med skærende genstande.
 • Klemningsfare ved pappresse.
 • Køle/fryserum, alarm v. ex. afsides beliggenhed med risiko for indespærring.

Ulykker:

 • AMP fra fokuserings-og koordineringsinitiativ med BFA fald, gliden og snublen

Unge:

 • Unges arbejdstid.
 • Unge under 15 år og stadig undervisningspligtige må ikke arbejde med maskiner.

Støj:

 • Støj og akustiske, især slagterafdelingen ved hårde overflader.

Kemi:

 • Risiko for udsættelse for sundhedsskadelige produkter ved rengøring uden brug af værnemidler.

Indeklima:

 • Varme, kulde og træk, særligt i forbindelse med kiosker og udgangskasser.

 

Supermarkeder – brancheundervisningsnotat

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende.

Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen: Supermarkeder, discountforretninger samt købmænd og døgnkiosker

Branchen hører under branchegruppen 04 Butikker.

Branchen består i høj grad af landsdækkende supermarkedskæder:
Dansk Supermarked: Bilka, Føtex, Netto, A-Z, Salling Stormagasin
COOP: Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’ Brugsen, LokalBrugsen, Fakta, Irma
Andre: Aldi, Lidl.

Ikke landsdækkende som f.eks. Rema 1000, Løvbjerg, Spar, MENY.

De større varehuse har produktionsafdelinger som ex. bageri og slagterafdeling. Se specifikke brancheundervisningsnotater for disse områder.

Arbejdsmiljøproblemer

Krav til egenindsats

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
APV ATEX-APV skal kunne fremvises, hvis der er bageri med melsilo. De landsdækkende virksomheder udsender skabeloner til deres P-enheder.
AMO Discountbutikkerne har som regel en amr til at dække flere butikker. Denne arbejder tæt sammen med en distriktschef/servicechef og besøger butikkerne flere gange årligt. Der reageres efter normal praksis efter en konkret vurdering.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Er der hyppige kødannelser ved kasserne?
 • Hvordan planlægges spidsbelastninger?
 • Er der ofte overarbejde?
Påbud med frist efter konkret vurdering.
Høje følelsesmæssige krav Forebyggelse af høje følelsesmæssige krav
ved utilfredse kunder, er der mulighed for at:
 • organisere arbejdet, så der hurtigt kan åbnes flere kasser?
 • rokere mellem kasseekspedition og andet arbejde?
 • tilkalde hjælp/støtte?
 • tale om kundekontakt på møder?
Påbud med frist efter konkret vurdering
Vold:
Fx pga. røveri og aggressive kunder indgår i den koordinerede indsats mellem BFA og AT

Når du skal afdække forholdene i butikken, kan du være opmærksom på følgende:

 • Hvilke værdier er der i butikken?
 • Afdækning af pengehåndtering. Hvordan håndteres og opbevares værdierne i butikken?
 • Hvordan er butikkens beliggenhed (nærhed til andre butikker/ødebeliggenhed, hvis der er særlig risiko)?
 • Hvordan er adgangsforholdene – en røvers mulighed for at komme ubemærket til og fra butikken (herunder ind- og udgange, aflåsning, bagdøre og belysning)?
 • Er butikken åben uden for normale åbningstider?
 • Forekommer der alenearbejde – herunder omkring lukketid?
 • Er der stor personaleomsætning?
 • Er der tidligere røverier i samme butik/butikker i nærheden?
 • Er medarbejderne tilstrækkeligt oplært og instrueret i forebyggelse og håndtering af røverier?
 • Hvilke muligheder har medarbejderne for at tilkalde hjælp (alarmering)?
 • Er der skilte om sikkerhedsniveauet?
 • Hvad har medarbejderne af erfaring med at forebygge og håndtere røveririsiko?
Påbud med frist eller strakspåbud efter konkret vurdering.

Retningslinjer for vurdering af røveririsiko: Du skal kunne begrunde, at der er en konkret risiko i netop denne butik.

Du skal kunne begrunde, at forebyggelsen i forhold til pengehåndtering, sikker adfærd, skiltning af sikkerhedsniveau samt oplæring og instruktion er utilstrækkelig.

Vær opmærksom på at alle forhold skal vurderes samlet efter en konkret vurdering, og ikke kan stå alene i en afgørelse.
Mobning og seksuel chikane Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledelse (se spørgeguide)
OBS! Se ViVi for partsaftale.
Påbud med frist og rådgivning efter en konkret vurdering.
Undersøgelsespåbud (§21) ved uenighed/mistanke

Ergonomi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Tunge løft
Løft og bæring af kasser og sække indgår i den koordinerede indsats mellem BFA og AT

Tunge løft kan forekomme når butikken fyldes op, og trimmes med varer.

 • Håndtering af øl og vand
 • Mælkekasser
 • Frugt og grønt
 • Håndtering af melsække
 • Manuelle løft i bageri, slagteri og køkken

Ved dataindsamling er det vigtigt at fokusere på én ansats løftearbejde. Det er vigtigt at dataindsamlingen indeholder følgende:

 • Byrdevægt
 • Rækkeafstand
 • Frekvens
 • Varighed
 • Primært forværrende faktorer

Påbud i det gule område (i vurderingsskema) skal indeholde faktuelle tal. Man skal derfor skrive der blev løftet med en frekvens på xx i timen og en varighed på yy timer pr. uge.

Enkelt løft/bæring i butik eller på lager

 • Kundeleveringer
 • Transport fra/til lager
 • Postpakker ankommer
 • Gadevarer/skilte
 • Håndtering af udstillingsvarer

Vær opmærksom på specialvarer/nonfood eks. cykler, havegrill mm.

Løft af fyldte ølkasser i ¾ arms rækkeafstand kan være sundhedsskadeligt og der kan gives påbud herom efter en konkret vurdering.

Unge må løfte returkasser på op til 12 kg., hvis det foregår uden primære forværrende faktorer. Tuborg og Carlsberg ølkasser leveres kun fem i højden – og det skal derfor vurderes konkret, om det er hensigtsmæssigt at stable højere.

Løft af melsække på 15-25 kg. Kan være sundhedsskadeligt såfremt der løftes i ¾-armsafstand. Ved bæring i underarmsafstand er grænseværdien 12 kg. og ved bæring i ¾-armsafstand er grænseværdien 6 kg., og der kan gives påbud herom efter en konkret vurdering.

Der kan afgives påbud om løft af mælkekasser / frugt- og grøntkasser ved dårlige løftesituationer og efter en konkret vurdering. Dette selv om frekvens og varighed af løft i sig selv ikke er problematisk.
Træk og skub indgår i den koordinerede indsats mellem BFA og AT Vær opmærksom på træk og skub af paller med øl/vand, affaldscontainere og kundevogne. Påbud efter konkret vurdering. Træk/skub > 500 kg ofte problematisk. Mellem 200-500 kg kritisk. Uanset vægt skrives aldrig reaktion på vægten alene. Skub/træk af op til 10 kundevogne, efter en konkret vurdering (underlags beskaffenhed og hældning er forværrende faktorer).
EGA og EBA Gulvvask ved rengøring, obs. på de små supermarkeder. EGA og EBA
Der findes teknisk hjælpemiddel til store gulvarealer. Påbud efter konkret vurdering skal indeholde beskrivelse af arbejdsbevægelser samt tidsmæssig udstrækning.
Arbejdsstillinger og -bevægelser Se på arbejdsstillinger ved kasserne. Faste højder på udgangskasserne kan være hensigtsmæssig, såfremt stol og fodstøtte kan indstilles til den enkelte medarbejder, efter en konkret vurdering. Påbud om forebyggelse af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser efter en konkret vurdering.

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Fald, gliden og snublen indgår i den koordinerede indsats mellem BFA og AT
 • Fald, gliden og snublen
 • Akut overbelastning ved løft
 • Kontakt med skærende genstande
 • Pappresse
Der gives ikke påbud alene på konstatering af manglende eftersyn, hvis ellers pappresser og porte er ok. Se leverandøranvisninger eller send evt. en vejledning. Påbud efter en konkret vurdering.
 
 • Køle/fryserum
Det skal vurderes om der er en konkret risiko for at blive lukket inde (alenearbejde, afsides placering af kølerum osv.), i de tilfælde kan afgives påbud om etablering af alarm (Se tjekliste ”tilsyn med kølerum”)

Unge

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
 
 • Undervisningspligtige unges arbejdstid.
 • Unge under 15 år og stadig undervisningspligtige må ikke arbejde med maskiner.
Se unges arbejde BFA Handel.
Reaktioner vedr. unges arbejde er som udgangspunkt strakspåbud. Reaktioner om unge og manuel håndtering kan efter konkret vurdering gives med hjemmel i enten unge-bekendtgørelsen eller bekendtgørelse om manuel håndtering.

Støj

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
  Støj og akustiske problemer i især slagterafdelingen ved hårde overflader. Påbud om unødig, generende støj efter en konkret vurdering.

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
  Vær opmærksom på hvordan faremærkede produkter anvendes ved rengøring i supermarkedets lokaler, og om de foreskrevne værnemidler, som fx handsker, briller osv. bruges. Påbud efter normal praksis efter en konkret vurdering.

Indeklima

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Varme, kulde og træk Særligt i forbindelse med kiosker og Udgangskasser.

Der findes mange tekniske løsninger på problemer med træk ved udgangskasser fx varmegardiner, afskærmning mm. Ved længere tids arbejde med kolde varer eller i kølerum, skal der udleveres handsker og varmt tøj.
Påbud afgives efter konkret vurdering.

 

Bilag

1 - Tilsyn med kølerum