Gå til hovedindholdet

Brancheundervisningsnotat: Undervisning

Brancheundervisningsnotat om undervisning

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Fokusområder for den koordinerede indsats mellem BAR Undervisning og Forskning og Arbejdstilsynet

Folkeskoler og lignende

Psykisk arbejdsmiljø

 • Høje følelsesmæssige krav i forbindelse med arbejdet med elever med særlige behov og sociale problemer (inklusion).
 • Psykisk og fysisk vold samt traumatiske hændelser.

Støj

 • Generende støj i forbindelse med psykiske risikofaktorer (høje følelsesmæssige krav og stor arbejdsmængde og tidspres).

Ulykker

 • Fald og snublen på både indendørs og udendørs arealer.

Specialskoler for handicappede

Psykisk arbejdsmiljø

 • Høje følelsesmæssige krav i forbindelse med
  • arbejdet med elever med særlige behov og grænseoverskridende adfærd.
  • samarbejdet med forældre med sociale problemer og klager fra/konflikter med forældre.
 • Vold og traumatiske hændelser.

Støj

 • Generende støj i forbindelse med psykiske risikofaktorer (høje følelsesmæssige krav og stor arbejdsmængde og tidspres).

Ulykker

 • Fald og snublen på både indendørs og udendørs arealer.

Muskelskeletbesvær (MSB)

 • Akut fysisk overbelastning i forbindelse med,
  • at elever hopper op på ryggen af de ansatte.
  • at en ansat griber ud efter en elev, der falder.

Ungdoms- og efterskoler

Psykisk arbejdsmiljø

 • Psykisk og fysisk vold i forbindelse med
  • fastholdelse/adskillelse af elever (fx ved slåskampe mellem elever) eller i forbindelse med undervisning.
  • trusler, overfusninger og aggressiv adfærd fra elever og forældre.
 • Vold og traumatiske hændelser: Trusler generelt.

Støj

 • Generende støj i forbindelse med psykiske risikofaktorer (høje følelsesmæssige krav og stor arbejdsmængde og tidspres).

Ulykker

 • Fald og snublen på både indendørs og udendørs arealer.

Muskelskeletbesvær (MSB)

 • Køkken- og kantinepersonale: Løft/bæring af melsække og varer.

Tekniske skoler og fagskoler

Psykisk arbejdsmiljø

 • Høje følelsesmæssige krav i forbindelse med,
  • at håndtere/støtte forældre med sociale problemer.
  • at håndtere klager/konflikter i forbindelse med forældresamarbejdet.
 • Vold og traumatiske hændelser: Traumatiske hændelser, fx ved skarp kritik eller konflikt med forældre eller elever.

Støj

 • Generende støj i forbindelse med psykiske risikofaktorer (høje følelsesmæssige krav og stor arbejdsmængde og tidspres).

Ulykker

 • Fald og snublen på indendørs arealer.

Muskelskeletbesvær (MSB)

 • Faglærere på murer-uddannelsen: Løft/bæring af mørtelsække.
 • Faglærere på metal-uddannelsen: Løft/bæring af metalplader og rørprofiler.

Generelt

Psykisk arbejdsmiljø

 • Stor arbejdsmængde: elevplaner, nyuddannede, elever med særlige vanskeligheder.
 • Høje følelsesmæssige belastninger: inklusion, eleverne indlærings- og adfærdsmæssigt, problemer, højt konfliktniveau/megen uro, forældresamarbejdet og klager.
 • Fysisk og psykisk vold og traumatiske hændelser
 • Mobning.

Muskel- og skeletbesvær

 • Tunge løft: teknisk servicepersonale, opstilling af eksamensborde. Idrætslærere, redskaber til idræt. Specialklasser med fysisk handicappede elever.
 • Løft og arbejdsstillinger: Rengøringspersonale
 • Indretning af skærmarbejdspladser.

Ulykkesrisiko

 • Vold og traumatiske hændelser.
 • Fald og snublen: glat inde/ude, manglende vedligeholdelse af belægning inde/ude, løse tæpper og legeredskaber.
 • Håndtering af møbler og skillevægge. Obs på teknisk servicepersonale.
 • Inddrag efter behov tidpres som øger risikoen for ulykker.
 • Maskinsikkerhed i træ- og metalsløjd.

Instruktion, oplæring og tilsyn

Kemi

 • Punktudsugning, plan for rengøring/vedligehold, recirkulering af træstøv i sløjd ikke tilladt.
 • Svejsning: udsug, svejsekabiner, og uddannelse.
 • Langtidsskadende stoffer (KRAN) må ikke anvendes og skal substitueres. Gymnasier kan have enkelte giftige stoffer lovligt.
 • Udsug ved undervisning hvor der er lugt/afdampning, kemikalieopbevaringsskabe.
 • Gas og el, lettilgængelig hovedafbryder i nærhed af læreren

Akustik

 • Ikke tilfredsstillende akustiske forhold.

Indeklima

 • Varme, kulde, træk, belysning, luftkvalitet mv.

PCB, mineraluld og asbest

 • PBC: Bygning fra 1950-77 (evt. kortlægning).
 • Asbest: gymnastiksal, huller eller defekter i materialer (evt. kortlægning).

Undervisning - brancheundervisningsnotat

3. januar 2017

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen Undervisning (hører under branchegruppe 35)

Det anbefales at man fra besøgets start forsøger at tilrettelægge dagsordenen, så det bliver muligt at tale med et repræsentativt udsnit af de ansatte (herunder nøglepersoner som arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter) samt den øverste ledelse under besøget.

Det er ikke en forventning at alle nedenstående punkter kontrolleres minutiøst på hvert enkelt besøg. Afhængig af de lokale forhold skal den tilsynsførende prioritere og ikke nødvendigvis rundt i samtlige faglokaler mv. Arbejdspladsvurderingen kan evt. anvendes som indikator for hvad der skal være særligt fokus på udover psykisk arbejdsmiljø.

Lærerne på de fleste folkeskoler er inddelt og arbejder i teams i en struktur med indskoling (0-3. klasse), mellemtrin (4.-6. klasse) og udskoling (7.-9. klasse). I flere kommuner sammenlægges skoler, således at skolelederen dækker flere enheder i et geografisk område. Vær opmærksom på om SFO’en hører ind under skolens p-enhed, da SFO og skole ofte har samme ledelse (det giver derfor som oftest god mening at besøge skole og tilhørende SFO samtidig såfremt det er muligt). Vær også opmærksom på om rengøringsopgaven udføres af skolens egne ansatte eller er udliciteret.

Brancheundervisningsnotatet dækker tilsyn primært i folkeskoler, privatskoler, specialskoler, efterskoler, højskoler, men også gymnasier og handelsgymnasier (jf. opmærksomhed nederst i BUN).

Fokusområder for den koordinerede indsats mellem BAR Undervisning og Forskning og Arbejdstilsynet

Folkeskoler og lignende

Psykisk arbejdsmiljø

 • Høje følelsesmæssige krav i forbindelse med arbejdet med elever med særlige behov og sociale problemer (inklusion).
 • Psykisk og fysisk vold samt traumatiske hændelser ved
  • fastholdelse/adskillelse af elever for eksempel i forbindelse med slåskampe mellem elever.
  • trusler, overfusninger og aggressiv adfærd fra elever og forældre rettet mod ansatte.

Støj

 • Generende støj i forbindelse med psykiske risikofaktorer (høje følelsesmæssige krav og stor arbejdsmængde og tidspres).

Ulykker

 • Fald og snublen på både indendørs og udendørs arealer. Fx pga. vand, kugler, niveauforskel, løse tæpper, bogkasser, ved bæring, løb, manglende plads, is, sne, huller, legeredskaber, genstande, trængsel.

Specialskoler for handicappede

Psykisk arbejdsmiljø

 • Høje følelsesmæssige krav i forbindelse med
  • arbejdet med elever med særlige behov og grænseoverskridende adfærd.
  • samarbejdet med forældre med sociale problemer og klager fra/konflikter med forældre.
 • Vold og traumatiske hændelser: Vold og trusler i forbindelse med pædagogisk arbejde.

Støj

 • Generende støj i forbindelse med psykiske risikofaktorer (høje følelsesmæssige krav og stor arbejdsmængde og tidspres).

Ulykker

 • Fald og snublen på både indendørs og udendørs arealer.

Muskelskeletbesvær (MSB):

 • Akut fysisk overbelastning i forbindelse med,
  • at elever hopper op på ryggen af de ansatte.
  • at en ansat griber ud efter en elev, der falder.

Ungdoms- og efterskoler

Psykisk arbejdsmiljø

 • Psykisk og fysisk vold i forbindelse med
  • fastholdelse/adskillelse af elever (fx ved slåskampe mellem elever) eller i forbindelse med undervisning.
  • trusler, overfusninger og aggressiv adfærd fra elever og forældre.
 • Vold og traumatiske hændelser: Trusler generelt.

Støj

 • Generende støj i forbindelse med psykiske risikofaktorer (høje følelsesmæssige krav og stor arbejdsmængde og tidspres).

Ulykker

 • Fald og snublen på både indendørs og udendørs arealer.

Muskelskeletbesvær (MSB):

 • Køkken- og kantinepersonale: Løft/bæring af melsække og varer.

Tekniske skoler og fagskoler

Psykisk arbejdsmiljø

 • Høje følelsesmæssige krav i forbindelse med,
  • at håndtere/støtte forældre med sociale problemer.
  • at håndtere klager/konflikter i forbindelse med forældresamarbejdet.
 • Vold og traumatiske hændelser: Traumatiske hændelser, fx ved skarp kritik eller konflikt med
  forældre eller elever.

Støj

 • Generende støj i forbindelse med psykiske risikofaktorer (høje følelsesmæssige krav og stor arbejdsmængde og tidspres).

Ulykker

 • Fald og snublen på indendørs arealer.

Muskelskeletbesvær (MSB):

 • Faglærere på murer-uddannelsen: Løft/bæring af mørtelsække.
 • Faglærere på metal-uddannelsen: Løft/bæring af metalplader og rørprofiler.

Arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Bemærkninger/reaktionsniveau

Psykisk arbejdsmiljø

Stor arbejdsmængde og tidspres
Årlige elevplaner i alle fag.
Administrativt arbejde.
Opmærksomhed på nyuddannede lærere.
Opmærksomhed på om der er elever med særlige vanskeligheder som stiller særlige krav i
undervisningen.
Er der alvorlige arbejdsmæssige konsekvenser som følge af stor arbejdsmængde og tidspres og har det stået på over en længere periode.
Påbud om at forebygge sundhedsskadelige
belastninger ved stor arbejdsmængde og
tidspres.
Efter en konkret vurdering
Høje følelsesmæssige krav Inklusion i klasseundervisningen i den rummelige folkeskole. Lærerne belastes følelsesmæssigt af at skulle favne eleverne bredt indlærings- og adfærdsmæssigt. Højt konfliktniveau/megen uro kan belaste følelsesmæssigt. Er der mulighed for at få hjælp eksempelvis fra PPR. AKT lærere. Fokus på forældresamarbejdet og klager. Matcher forebyggelsen de følelsesmæssige krav i arbejdet. Påbud om at forebygge sundhedsskadelige
belastninger ved følelsesmæssige krav i
arbejdet.
Efter en konkret vurdering
Fysisk og/eller psykisk vold
eller traumatiske hændelser
Er der en risiko for at blive udsat for fysisk og/eller psykisk vold og traumatiske hændelser, og hvor det samtidig vurderes, at virksomhedens forebyggelse er utilstrækkelig.

 
 • Fysisk og psykisk vold kan opstå hvis der er børn med særlige vanskeligheder og som reagerer udadrettet.
Påbud eller strakspåbud om at forebygge
risikoen for fysisk og/eller psykisk vold i forbindelse med arbejdet.
Efter konkret vurdering
 
 • Traumatiske hændelser kan opstå ved børn/forældres alvorlige sygdom eller død.
Påbud eller strakspåbud om etablering af psykisk førstehjælp.
Efter konkret vurdering
Mobning Forekommer der mobning mellem medarbejdere eller mellem medarbejdere og ledere. Er der udarbejdet en mobbepolitik og virker den. Påbud og rådgivningspåbud. Ved mistanke:
Påbud efter §21.
Efter konkret vurdering

 

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Bemærkninger/reaktionsniveau

Ulykkesrisici

Hvordan arbejdes der med forebyggelse af ulykker på stedet. Gennemgå eventuelle ulykker med henblik på læring og fremtidig forebyggelse.

Fokus på følgende risikoområder:

 • Ca. 22% af de alvorlige ulykker sker ved vold og traumatiske hændelser: Jf. ovenstående om psykisk arbejdsmiljø. Opmærksomhed på fysiske skader ved ”konfliktløsning” med eller mellem elever.
 • Fald og snublen udgør ca. 26% af ulykkerne og forekommer eksempelvis ved: Glat føre indenfor/udenfor, dårlig belægning/manglende vedligehold af belægning både indendørs og udendørs, snublen over løse tæpper og legeredskaber.
 • Manuel håndtering: Risiko for ulykker ved håndtering af eksempelvis møbler, skillevægge mv., hvor der ikke anvendes egnede hjælpemidler. Gælder både undervisere og teknisk personale. Bemærk at 43% af de alvorlige ulykker sker for andre end lærerne.
 • Inddrag efter behov tidspres som øger risikoen for ulykker.
 • Træ og metalsløjd: Hvis risici ved arbejde med maskiner (jf. også ”Når klokken ringer”). Aflåse alle stationære maskiner individuelt og afskærme farlige maskiner af hensyn til elever og lærernes arbejdsmiljø.
 • Større og farlige maskiner skal ikke bruges, når der er elever i lokalet (nogle steder er det indrettet med et ”glasbur”).
Påbud efter konkret vurdering (Arbejdsgiver har ansvar fra anvist parkering (cykel/bil) og for fodgængere: fra fortovskant)

 

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Bemærkninger/reaktionsniveau

Instruktion, oplæring og tilsyn

Er medarbejderne instrueret i arbejdet og sørger
ledelsen for at der bliver ført tilsyn med dette. Husk materielt påbud.
Påbud eller strakspåbud
om instruktion eller
tilsyn såfremt der er en
materiel overtrædelse.
Efter konkret vurdering

 

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Bemærkninger/reaktionsniveau

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Manuel håndtering/løft
 • Teknisk servicepersonale (fx opstilling af
  eksamensborde).
 • Rengøringspersonale (løft og arbejdsstillinger).
 • Idrætslærere (fx redskaber til idræt uden hjul under).
 • Specialklasser med fysisk handicappede elever.
 • Opmærksomhed på at der er mange lærere, der hjælper til.
Påbud efter konkret
vurdering
Indretning af skærmarbejdsplads Er der medarbejdere som regelmæssigt og en ikke ubetydelig del af arbejdstiden arbejder ved en skærm og er arbejdspladsen i så fald indrettet efter skærmbekendtgørelsen Påbud efter konkret vurdering afhængig af varigheden af arbejdet

 

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Bemærkninger/reaktionsniveau

Kemi

Punktudsugning med kontrolanordning, og svævestøvsaggregat, samt plan for rengøring/vedligehold (opmærksomhed på at håndholdt manuelt betjent værktøj kræves der ikke udsug til).

Påbud efter konkret vurdering


 

Recirkulering af træstøv i sløjd (fx fra spånsuger) ikke tilladt. Dog er centralstøvsuger/støvsuger med bestemt hepafilter tilladt i mindre omfang (se under rengøring i sløjd i ”Når klokken ringer”).

Påbud efter konkret vurdering
  Svejsning: Udsug, svejsekabiner, elever skal have en uddannelse når de svejser (kan forekomme på efterskoler og erhvervsklasser). Påbud efter konkret vurdering
 

Fysik/kemi:

 • Langtidsskadende stoffer kræftfremkaldende, reproduktionsskadende, allergifremkaldende stoffer) og/eller faremærkede stoffer (fx kromater, kviksølv, formaldehyd, råolie) må ikke anvendes og skal substitueres med mindre farlige stoffer.
Substitutionspåbud og påbud om ommærkning af rene stoffer.
Efter konkret vurdering
 
 • Opmærksomhed på at gymnasier kan have enkelte giftige stoffer lovligt.
 
 
 • Opmærksomhed på ommærkning af rene stoffer (ex nitrater, kromater i gymnasier).
 
 
 • Udsug ved undervisning hvor der er lugt/afdampning, ofte ved opløsninger og i kemikalieopbevaringsskabe.
Påbud om punktudsugning.
Efter konkret vurdering
 
 • Gas og el, lettilgængelig hovedafbryder i nærhed af læreren
 


Henter PDF