Detailtilsyn

Kvalitetsprocedurer om detailtilsyn (DT)

 

DT-1: Detailtilsyn generelt (revideret juli 2018)  
DT-2: Detailtilsyn kontrolbesøg (senest revideret juni 2017)  

DT-5: Tilsyn med udenlandske virksomheder (senest revideret 1. juli 2020)

 

1 - Procedure for telefonisk tolkebistand

2 - Sagsbehandling i forbindelse med straffesager (senest revideret juni 2017)

3 - Kontrol af AMO, arbejdsmiljøuddannelser og APV

4 - Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

5 - Særlig vejledning af udenlandske enkeltmands-virksomheder i bygge- og anlægsbranchen om selvstændigt arbejde

Illustration af, hvilke enheder, der sammenlignes

Tjekskema ved RUT-overtrædelser

Besøgsstatus og tidsregistrering

6 - Visuel oversigt

DT-6: Bygge- og anlægsaktioner (senest revideret 1. april 2016)

1 - Fokuspunkter ved aktioner og tilsyn på byggepladser 2016

DT-10: Udvælgelse af ulykker til undersøgelse

Procesdiagram - Udvælgelse af ulykker

DT-11: Ulykkesundersøgelse (kvoterede og akutte)- Senest revideret juli 2019.

1 - Guide til læring af ulykker

2 - Dialogværktøj til læring af ulykker

3 - Sådan bruger du analyseværktøjet sammen med virksom- heden ved en ulykkesundersøgelse

4 - Huskeliste vedr. faktuelle oplysninger

5 - Akutulykker - spørgsguide til indhentning af oplysninger

6 - Procesdiagram

7 - Retningslinjer for afrapportering af ulykkesundersøgelser – tiltrådt 11. juni 2019

8 - Undersøgelse af trafikulykker

DT-12: Kvalitetsprocedure for skærpet tilsyn med større offentlige infrastrukturprojekter og byggerier

 

DT-14: Skærpet tilsyn (senest revideret 3. juni 2020)

 

DT-15: Generelt om arbejdsmiljøcertifikater (senest revideret 1. januar 2017)  

DT-16: Intensiveret detailtilsyn på virksomheder, der udgør en særlig fare for eksplosion m.v

 1 - Procesdiagram intensiveret detailtilsyn

DT-17: Helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn

 

 1 - Den styrkede social dumping indsats i det helhedsorienterede bygge- og anlægstilsyn

DT-18: Sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet

 1 - Oversigt over TRIN 1 i sagsbehandling af ansøgning om dispensation fra sprøjteforbuddet

2 - Oversigt over TRIN 2 i sagsbehandling af ansøgning om dispensation fra sprøjteforbuddet

FAQ om dispensation fra sprøjteforbuddet

DT-19: Kvalitetsprocedure om kontrol af arbejde med giftige stoffer og materialer

1 - til Kvalitetsprocedure om kontrol af arbejde med giftige stoffer og materialer