Huskeliste vedr. faktuelle oplysninger

Bilag 4 til kvalitetsprocedure DT-11 om ulykkesundersøgelse

Indsamling af faktuelle og tekniske data: Udført Ikke relevant

Arbejdsstedet og arbejdets udførelse

Lav opmålinger på ulykkesstedet, fx faldhøjde, byrdevægt, rækkeafstande til bevægelige maskindele mv.

Tag et oversigtsfotos af ulykkesstedet og tæt på.

Evt. kopi af eksempelvis instrukser, vagtlister, arbejdsplaner, tegninger.

   

Tekniske hjælpemidler

Produktets art, fabrikat, type, evt. serienr., årgang Er produktet CE mærkningspligtigt

Er produktet CE-mærket?

Kopi af brugsanvisning, overensstemmelseserklæring m.v.?

Blev det tekniske hjælpemiddel anvendt som anvist af fabrikanten (se brugsanvisning)

Er sikkerhedsanordninger fjernet eller på anden måde blevet frakoblet? Er der mangler ved vedligeholdelsen?

Er det omfattet af lovpligtigt eftersyn og er det gennemført? Havde de involverede personer den rette uddannelse/certifikat?

Er der indretningsmæssige mangler som kan henføres til mangler ved leveringen/fremstillingen - Er der hermed baggrund for at overdrage en sag til markedsovervågningen? (Se RT-14: Indberetning (senest revideret 28. juni 2011)

   

Stoffer og materialer

Ved kemiske stoffer angiv virksomhedsspecifikke navne, trivialnavne, klassifikationer, MAL kode m.v.

I hvilke mængder blev det kemiske stof anvendt? Var det kemiske stof beregnet/egnet til opgaven? Hvor stor var udsættelsen af stoffer eller materialer?

Hvilke foranstaltninger var der truffet til at forebygge eller fjerne S/M? Kopi af leverandørdatablad, arbejdspladsbrugsanvisning?

Havde de involverede personer den rette uddannelse/certifikat? Er der evt. tale om en sag til markedsovervågningen? (Se RT-14: Indberetning (senest revideret 28. juni 2011)