Kvalitetsprocedure om kontrol af arbejde med giftige stoffer og materialer

DT-19 om kontrol med arbejde med giftige stoffer og materialer. Ansvarlig enhed: KUI. Ikrafttræden: 2017

OBS: Udtrykkene Detailtilsyn og Risikobaseret tilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Specialtilsyn og Grundtilsyn.

Denne kvalitetsprocedure beskriver tilsynscentrenes opgave, når de skal føre kontrol med virksomhedernes arbejde med giftige stoffer og materialer, som virksomhederne har indberettet i deres giftmeddelelse. Formålet er stikprøvevist at kontrollere om arbejde med giftige stoffer og materialer sker i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler i kræftbekendtgørelsen.

Virksomheder, der fremstiller eller bruger giftige stoffer og blandinger, skal meddele det til Arbejdstilsynet. Det fremgår af Miljøstyrelsens regler. En giftmeddelelse giver virksomheden ret til at besidde stofferne og blandingerne efter Miljøstyrelsens regler, men den giver ikke nødvendigvis virksomheden ret til også at arbejde med dem. Her gælder Arbejdstilsynets regler.

Tilsynschefen udpeger tilsynsførende og supportere
Som tilsynschef skal du udpege én eller flere tilsynsførende til opgaven med at udvælge virksomheder til kontrol. Det skal være tilsynsførende med kemisk viden og et godt kendskab til relevante brancher, der skal udføre opgaven.

Supporten laver udtræk fra den digitale indberetning
Som supporter skal du 2 gange om året i februar og i august måned lave et udtræk fra den digitale indberetningsløsning af de giftmeddelelser, som er blevet indberettet i perioden siden det seneste udtræk. Se SOS for, hvordan udtræk og dannelse af fil laves.

Tilsynsførende udvælger virksomheder til kontrol
Som tilsynsførende skal du stikprøvevist udvælge virksomheder til tilsyn fra udtrækket på baggrund af følgende kriterier og dit kendskab til virksomheder og/eller brancher:

  • Du skal se bort fra indberetninger af CAS-numre i mængder under 10 kg.
  • Du skal prioritere indberetning af de CAS-numre, der går igen flest gange. Det vil sige de giftige stoffer, hvor anvendelsen er mest udbredt.
  • Du skal prioritere indberetninger af kræftstoffer, hvis du kan konstatere i ATIS, at virksomheden ikke
    har den dispensation, godkendelse eller anmeldelse, som er et krav efter kræftbekendtgørelsen.
  • Du skal prioritere de virksomheder og/eller brancher, hvor du på baggrund af din erfaring har mistanke om, at der ikke er ordnede forhold.

Tilsynschefen godkender tilsynsbesøg
Som tilsynschef skal du godkende, at der oprettes tilsynsbesøg på de udvalgte virksomheder, eller sammen med den tilsynsførende, tage stilling til, om der skal flere eller færre virksomheder med på listen.

Supporten opretter tilsynsbesøg
Som supporter skal du oprette detailtilsyn med specifik titel se evt. SOS.

Tilsynsførende udfører kontrol
Som tilsynsførende skal du kontrollere, om Arbejdstilsynets regler i kræftbekendtgørelsen er overholdt, når virksomheden fremstiller eller bruger de giftige stoffer og materialer, der er givet giftmeddelelse om.

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om giftmeddelelser i kvalitetsprocedure ADM-1 om administration af giftmeddelelser og i emneordet om giftmeddelelse på at.dk. Du kan også læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.